&gt < Január 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
1
23456
7

2017-01-07

Halový futbalový turnaj o pohár starostu obce - 14. ročník

8
9101112
13

2017-01-13

Výročná členská schôdza - Oslavy Dňa maďarskej kultúry (CSEMADOK)

14

2017-01-14

Rodičovský ples (Združenie rodičov MŠ)

15
16171819
20

2017-01-20

Oslavy Dňa maďarskej kultúry (ZŠ s VJM)

21

2017-01-21

Spievaj s nami (MKS)

22
2324252627
28

2017-01-28

Ples rodičov (ZŠ s VJM Mihálya Borsosa a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským)

29
3031

Denné hlásenia |
  •  17.1.2017 Obecný úrad vyzýva tých občanov, u ktorých nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako nákup, predaj, dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže, hospodárskej budovy, nadstavba alebo prístavba k rodinnému domu, vznik a zánik daňovej úľavy, že tieto zmeny treba nahlásiť na obecný úrad do 31. januára. Ďalej občania, ktorí do 31-ho decembra 2016 dovŕšili vek 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP, že môžu požiadať o daňovú úľavu z dane z nehnuteľnosti do 31-ho januára 2017 na obecnom úrade. Daň za psa sa platí, za psa staršieho ako 6 mesiacov bez ohľadu na rodokmeň . Daň bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností. Daň za 1 psa činí 5 €. Daňovník je povinný nahlásiť psa, jeho uhynutie alebo stratu do 30 dní na obecný úrad. Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce užíva nehnuteľnosť. Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 19 Eur na jednu osobu. Obec môže v prípade, že osoba sa dlhodobo nezdržiava doma alebo je v zahraničí, alebo plní vojenskú službu, na písomnú žiadosť poplatok znížiť alebo odpustiť. Doklady treba predložiť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na odpustenie poplatku. Poplatok obec nevyrúbi poplatníkovi, ktorý sa na trvalom pobyte v obci nezdržiava a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.  
  •  17.1.2017 Miestny spolok a Mládež SČK vo Veľkých Úľanoch pozýva širokú verejnosť na 16 hodinový „Kurz poskytovania prvej pomoci“. Zahájenie tohto kurzu bude 19.1.2017 vo štvrtok o 15,00 v budove ZŠ s VJM Mihálya Borsosa na prízemí v miestnosti č. 9. Po absolvovaní tohto kurzu a po vykonaní úspešných záverečných skúšok účastníci obdržia Európsky certifikát. Účastnícky poplatok kurzu je 50,-€, Pre členov miestneho spolku a Mládeže SČK je 40,- €. Pre tých, ktorí už tento ECertifikát majú a časom sa skončila ich platnosť, majú možnosť v tento deň zúčastniť sa o doškolenie za poplatok 20,- €. Prihlásiť sa môžete u preds. Mgr. Eriky Slezákovej na tel. č. 0903 261 499, kde dostanete aj ďalšie informácie. Zúčasťniť sa na prednáške o poskytovaní prvej pomoci bez EC je pre každého záujemcu BEZPLATNÉ. Každého srdečne očakáva Vedenie Miestneho spolku SČK vo Veľkých Úľanoch  

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 17.1.2017  Miestny spolok a Mládež SČK ...
  • 17.1.2017  Obecný úrad vyzýva tých občanov, ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube