Denné hlásenia

 17.-19.5.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. mája 2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Obyvatelia si môžu nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na parkovisku pred cintorínom, v čase od 9:00 do 11:00 hodiny.

 17.-19.5.2021 Personálna agentúra reQest ponúka voľné pracovné miesta na pozície: - pomocná pracovná sila pri výrobe bagiet a obložených chlebíkov. Práca sa vykonáva na 12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke. Výkon práce je v Sládkovičove. Dopravu alebo ubytovanie zabezpečia. Informácie poskytujú na t.č. 0915 953 631

 10.-10.5.2021 Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany oznamuje, že dňa 15. mája 2021 so začiatkom o 8,00 hodine sa v areáli lesoparku otvoria brány I. veľkoúľanských farmárskych trhov. Žiadame týmto pestovateľov, chovateľov, výrobcov produktov z vlastných surovín, ktorí majú záujem ponúknuť svoje produkty na predaj, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0910 760 993, kde im poskytnú bližšie informácie . Vážení obyvatelia, ak si chcete vychutnať pravú a jedinečnú chuť potravín, požadujete čerstvé a kvalitné potraviny a nie je Vám ľahostajný osud miestnych farmárov podporte svojou návštevou túto jedinečnú akciu.

 10.-10.5.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že víkendové bezplatné testovanie sa v tomto týždni neuskutoční. Testovanie pre samoplatcov sa uskutoční v kultúrnom dome v utorok 11.5.2021 od 8:00 do 11:45, a 13.5 2021 vo štvrtok od 14:00 do 17:45 hodiny. Cena za jeden úkon testovania 10 €.

 17.-13.6.2021 Oznamujeme obyvateľom, že asistované sčítanie obyvateľov sa na Slovensku, teda aj v našej obci bude realizovať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne budú k dispozícii stacionárni a mobilní asistenti obyvateľom Veľkých Úľan. Na obecnom úrade je zriadené kontaktné miesto v kancelárii matrikárky a prednostky obecného úradu, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent v stránkových hodinách obecného úradu. V prípade požiadania aj v nestránkových hodinách. Vymenovaní sú aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a sčítajú ho v prípade, ak o túto službu požiada. Žiadame tých obyvateľov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára, aby svoju požiadavku na elektronické sčítanie nahlásili na obecnom úrade osobne, alebo na telefónnom čísle 031/ 78 78 108. Upozorňujeme obyvateľov, že sčítať sa je zákonom daná povinnosť a pri nesplnení tejto povinnosti je možnosť udeliť sankciu.

 3.-3.5.2021 Štefan Szuda kpt. Jána Nálepku 855 ponúka na predaj novú cibuľku, reďkovku a rôzne druhy priesad a plánt: rajčiny, papriky, uhorky, zeler a kaleráb.

 28.-28.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, ktorí ešte neprevzali kompostéry, že tak môžu urobiť v sobotu 1. mája 2021 od 8:00 do 11:30 hod. na konci ulice Školskej v areáli INCOMED.

 27.-27.4.2021 Obec Veľké Úľany žiada tých občanov, ktorým ešte neoznačili smetné nádoby, aby ich vyložili na verejne prístupné miesto s číslom domu a ponechali ich pred domom až kým nebude smetná nádoba označená. Ďalej oznamuje, že od budúceho týždňa neoznačené smetné nádoby nebudú vyprázdnené.

 28.-16.5.2021 Vážení obyvatelia! Obec Veľké Úľany oznamuje, že dňa 15. mája 2021 so začiatkom o 8,00 hodine sa v areáli lesoparku otvoria brány I. veľkoúľanských farmárskych trhov. Žiadame týmto pestovateľov, chovateľov, výrobcov produktov z vlastných surovín, ktorí majú záujem ponúknuť svoje produkty na predaj, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0910 760 993, kde Vám poskytnú bližšie informácie. Zároveň žiadame predávajúcich, aby svoju účasť nahlásili do 08.05.2021 .

 26.-26.4.2021 Anna Hollósiová, Leninova 61 ponúka na predaj široký sortiment paprikových a paradajkových priesad, priesady kalerábu, hlávkového šalátu, zeleru a šalátových uhoriek a rôzne druhy byliniek.

 22.-22.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že od 22.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: 1. Mája, 9. Mája, Jazerná, Parková, Sadová, Úzka, Družstevná, Záhradnícka, Mlynská, Cukrovarská, Pusta a Tehelná, Ekoosada, Nové Osady . Žiadame obyvateľov , aby ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu pokiaľ nádoby nebudú označené. Označovať sa budú aj nádoby, z ulíc ktoré neboli označené minulý týždeň.

 22.-22.4.2021 Oznamuje obyvateľom, že dňa 24. apríla 2021v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy.

 16.-16.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od pondelka, 19. apríla 2021 bude príjem stránok na obecnom úrade v riadnom režime : v pondelok od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 hodiny stredu od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodiny piatok od 7:00 do 12:30. V utorok a štvrtok nie je na obecnom úrade príjem stránok, okrem súrnych prípadov, ako je úmrtie.

 8.4.2021 Dňa 10.4.2021 na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy a konzumné zemiaky.

 5.-5.5.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že víkendové bezplatné testovanie sa uskutoční 8. mája 2021 v sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku. Žiadame obyvateľov, aby si zabezpečili termíny na testovanie cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 26.-26.3.2021 Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Úľanoch oznamuje veriacim, že veľkonočná spoveď a sväté prijímanie bude dňa 27. marca 2021, v sobotu od 15:00 do 16:30 a dňa 28. marca 2021 v nedeľu od 15:00 do 16:30 hod. pri lurdskej jaskyni za dodržania všetkých hygienických opatrení a potrebných odstupov.

 25.-25.3.2021 * Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že dňa 26. a 27. marca 2021 v piatok a sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku sa uskutoční bezplatné testovanie. Prihlásiť sa je možné cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 23.-23.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že v termíne od 25. marca 2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob identifikátorom priradeným k danej domácnosti. Nálepky budú na nádoby umiestňovať poverení pracovníci. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste, a označili ich číslom domu. Ďalej vyzývame tých obyvateľov, ktorí nie sú zaregistrovaní do systému odpadového hospodárstva aby tak urobili čo najskôr.

 9.-9.3.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR nebudú zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov v mesiaci apríl 2021 v obci Veľké Úľany. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. marca 2021 nahlásiť stav vodomeru na tel. čísla 0911 044 616 a 0911 044 617 v dňoch utorok až sobota v čase od 7:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav zákazníci môžu nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk Pri takomto nahlásení treba uviesť technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m³. Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. marcu 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 25.-25.2.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 27. februára 2021 v sobotu od 9:00 do 11:00 hodiny sa na miestnom trhovisku uskutoční zber papiera. Vykupujú sa časopisy, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalov a kancelársky papier. Papier je možné vymeniť za hygienické potreby. Kartóny sa nevykupujú. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0951 331 763

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 17.5.2021  Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. ...
  • 17.5.2021  Personálna agentúra reQest ponúka voľné ...
  • 17.5.2021  Oznamujeme obyvateľom, že asistované sčítanie ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce