Zmluvy

Zobrazujem 1-20 z 520« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
a) Názov zmluvyb) Číslo zmluvyc)
Partner
d) Hodnotae) Dátum
uzavretia
Dokument
2018-10-15Dohoda č. 18/05/010/15 uzatv. podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-10-11PDF (0.42 MB)
2018-10-05Zmluva o kontrolnej činnostiEKOTEC , spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, IČO: 00687022230.00 €2018-10-05PDF (0.58 MB)
2018-10-04Poistná zmluva, Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955451713.67 €2018-10-01PDF (2.21 MB)
2018-10-02Zmluva č. 129979 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie129979 08U02Environmentálny fond, Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491120000.00 €2018-10-02PDF (1.84 MB)
2018-09-26Prílohy k zmluve : Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energ. nároč. KD v obci V.Ú.KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907168396.98 €2018-09-04PDF (0.1 MB)
2018-09-25Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP "Riešenie biol. rozložiteľných komunálnych odpadov v obci V.ÚOPKZP-PO1-SC111-2017-23/121Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zast. Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031173085.00 €2018-09-24PDF (2.55 MB)
2018-09-20Dodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádz. nákl. chrán. dielneDodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102ÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-08-15PDF (0.19 MB)
2018-09-17Kúpna zmluvaObec Jánovce v zast. Ľudovít Dubaň, starosta obce, Obecný úrad č. 24, 925 22 Jánovce540.25 €2018-09-17PDF (0.29 MB)
2018-09-10Kúpna zmluvaJán Kovács, Mária Kovácsová, Kaplnská č. 122/25, 925 22 Veľké Úľany595.00 €2018-06-05PDF (0.23 MB)
2018-09-10Zmluva o združenej dodávke elektriny9409041188ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1, IČO: 366772810.00 €2018-09-03PDF (0.93 MB)
2018-09-10Zmluva č. 128055 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie128055 08U02Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491114000.00 €2018-09-04PDF (1.3 MB)
2018-09-05Zmluva o dielo na zhotovenie stavby " Zníženie energetickej náročnosti KD v obci V.Ú."KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907168396.98 €2018-09-04PDF (2.95 MB)
2018-08-31Nájomná zmluvaEtela Bugyiová, Cintorínska 569, Veľké Úľany117.00 €2018-08-31PDF (0.56 MB)
2018-08-28Zmluva č. 130718021 o záštite a finančnej spoluúčastič. 130718021Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 378369013500.00 €2018-08-28PDF (0.23 MB)
2018-08-06Zmluva o dielo na zhotovenie stavbyKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907159815.93 €2018-08-06PDF (1.5 MB)
2018-07-30Nájomná zmluvaJozef Bobáľ, Leninová 11/106, 925 22 Veľké Úľany157.00 €2018-07-29PDF (0.29 MB)
2018-07-25 Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla1040249704Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 31595545156.00 €2018-07-23PDF (0.5 MB)
2018-07-23Zmluva o dieloKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 4711790767401.01 €2018-07-23PDF (1.47 MB)
2018-07-13Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SRč. PHZ-OPK1-2018-000518-003Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, IČO: 0015186630000.00 €2018-07-13PDF (1.35 MB)
2018-07-02Nájomná zmluvaZuzana Boldišová, Jazerná 646/34, Veľké Úľany177.00 €2018-07-02PDF (0.3 MB)
Zobrazujem 1-20 z 520« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Archív starších zmlúv nájdete TU

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 15.10.2018  Miestny stolnotenisový oddiel Vás srdečne ...
  • 15.10.2018  Miestny odbor Matice slovenskej vo ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce