Kontakt

Obecný úrad
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany
Tel: 00421/31/7878108
Fax: 00421/31/7878192
e-mail: ocuvelkeulany@stonline.sk

Partneri

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 Európsky fond regionáleho rozvoja Erb obce Jánossomorja Budujeme partnerstvá

Vážený čitateľ

Erb obce Veľké Uľany

Vytvorenie webovej stránky velkeulany.sk/priroda bolo indukované výťazným projektom v rámci výzvy Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, kde v centre pozornosti stála ochrana životného prostredia. Projekt s názvom „Felfedezzük a természetet / Objavíme prírodu” vznikol vďaka spoločnej iniciatívy samospráv mesta Jánossomorja v Maďarsku a obce Veľké Úľany /Nagyfödémes/ na Slovensku. Tieto samosprávy už niekoľko desaťročí úzko spolupracujú. Táto spolupráca bola spečatená podpísaním zmluvy o partnerstve roku 2004. V ďalších dvoch rokoch, 2005-2006 bol zrealizovaný projekt s názvom „S partnerstvom v EÚ”.

Obec Veľké Úľany sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, medzi riekami Malý Dunaj a Čierna voda. Pomenovanie obce pochádza z pramaďarského slova födém – méhkaptár = úľ, pravdepodobne bola táto oblasť sídlom panovníckych včelárov. Oblasť je súčasťou chráneného vodohospodárskeho pásma na Žitnom Ostrove, ochrana II. stupňa (podľa vládneho nariadenia č. 46/1978 ). Obec, ktorá má 4 300 obyvateľov, sa už roky snaží vyriešiť problémy spôsobené prívalovými dažďami. Predkladaný projekt vznikol na riešenie a odstránenie tohto problému.

V ďalšej časti by som chcel poprosiť cteného čitateľa, aby preskúmal jednotlivé body nášho menu, pod ktorými ponúkame detailné informácie pre tých, ktorí sa podrobnejšie zaujímajú o náš projekt. Je dôležité, aby ste aj Vy mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými prvkami projektu, aby ste získali dostatočné a presné informácie o aktivitách obidvoch obcí. Popri účastníkoch projektu aj vy budete mať možnosť zapojiť sa do jednotlivých aktivít a procesov.