Denné hlásenia

 31.-5.4.2020 Rímskokatolícka farnosť vo Veľkých Úľanoch oznamuje veriacim, že veľkonočnú spoveď je možné vykonať v dňoch 1., 2., a 3. apríla t.j. v stredu, štvrtok a piatok od 16:00 do 17:00 hod. a v sobotu 4. apríla od 9:30 do 11:00 hod. pri Lurdskej jaskyni za dodržania všetkých hygienických opatrení. Pán farár po spovedi hneď dá aj sv. prijímanie. Osoba ktorá je v karanténe, alebo má príznaky infekčného ochorenia musí zostať doma a ísť na spoveď v inom termíne.

 27.3.2020 Oznamujeme obyvateľom, že obec ponúka na predaj drevo z vypílených stromov za obecným úradom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v sobotu 28. marca 2020 od 9 – 10 hod za obecným úradom v parku u zamestnancov obecného úradu. Dopravu a odvoz si zabezpečuje kupujúci.

 25.3.2020 Oznamujeme obyvateľom, že obec rozširuje opatrenia ohľadom šírenia vírusu COVID 19, a z dôvodu ochrany zamestnancov , pristupuje k odvozu komunálneho odpadu v dvojtýždňových intervaloch, až do odvolania. Odvoz odpadu sa uskutoční vždy v párnom týždni v dňoch obvyklých. Odvoz triedeného odpadu ostáva nezmenený.

 25.3.2020 Oznamujeme obyvateľom, ktorí si chcú zakúpiť dvojvrstvové ochranné rúška z certifikovaného materiálu zo 100 % bavlny , že tak môžu urobiť denne od 9-12 hodiny v kultúrnom dome. Cena 3 € za kus, detské 2€ za kus.

 25.3.2020 Oznamujeme obyvateľom, že Obec Veľké Úľany, v rámci opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusu, zriadila samostatný krízový účet. Dobrovoľné príspevky z uvedeného účtu budú použité na zmiernenie dopadu a spomalenie šírenia nákazy koronavírusom pre obyvateľov obce. Číslo účtu je: SK55 0200 0000 0038 7351 6253

 24.3.2020 MUDr. Pomothyová žiada svojich pacientov, aby si lieky na predpis objednávali formou SMS správy na tel.číslo: 0905 706 415 alebo vhodením objednávky do poštovej schránky, ktorá je vyložená vo vestibule zdravotného strediska. Telefonické objednávky neprijímajú. Pani doktorka prosí, svojich pacientov, aby nezaťažovali objednávaním liekov na predpis telefónnu linku ambulancie. Za pochopenie ďakuje!

 23.3.2020 Dočasné úradnéhodiny na Obecnom úrade V rámci preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu Obecný úrad pracuje v obmedzenom režime. Podateľňa je zatvorená a nedostupná pre verejnosť. Pre podaj zásielok prosíme využite poštové služby, alebo svoje podania zasielajte elektronicky, na e-mailové adresy obce, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke obce na adrese www.ulany.sk. Obecný úrad má nachystané výmery daní na rok 2020. Ak by obyvatelia mali záujem o elektronické zaslanie výmeru, môžu svojepožiadanie zaslaťna e-mailovú adresu: dape@velkeulany.sk Prosíme obyvateľov, aby využili možnosť platby cez účet. Číslo účtu je uvedené na výmere daní a poplatkov. V súrnych prípadoch môžu obyvatelia zavolaťdenne do 12.00 hod. na t.č. 031 78 78 108, vybavenie záležitosti bude vykonávané podľa dohody s referentom. V prípade úmrtia zavolajte na tel. číslo : 0317878108 denne do 12.00 hodiny, následne na mobilné číslo matrikárky : 0904 313224. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

 23.3.2020 Mimoriadne opatrenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch v y d a l o pre územie obce Veľké Úľany mimoriadne opatrenia proti šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, a to: 1. Každý občan pohybujúci sa po obci je povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šál, šatka a podobné) 2. Vstup do verejných budov je povolený len v rúškach alebo s primeranou náhradou (šál, šatka a podobné) 3. Zakazuje sa zhromažďovanie osôb na verejných priestranstvách a voľne dostupných miestach 4. Povoľuje sa vstup do obchodných priestorov na území obce Veľké Úľany súčasne len jednému členovi rodiny z jednej domácnosti 5. Dodržiavať min. 1,5 metrovú diskrétnu vzdialenosť medzi osobami 6. Ukladá sa povinnosť nahlásenia osôb vracajúcich sa zo zahraničia na Obecný úrad Veľké Úľany na tel. čísla 031/78 78 108, 0903 933 043, 0903 767 527 alebo emailom na obecnyurad@velkeulany.sk a to na predpísanom tlačives, ktoré je prílohou VZN č. 4/2020 o mimoriadnych opatreniach. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú v karanténe na území Obce Veľké Úľany. Ak PO alebo FO poruší toto Všeobecne záväzné nariadenie, bude mu uložená pokuta v zmysle priestupkového konania.

 20.3.2020 COOP Jednota bude od pondelka do piatka otvorená od 6,00 do 19,00 hodiny. V nedeľu bude obchod zatvorený.

 20.3.2020 Vedúca miestnej pošty oznamuje, že od 20. marca Pošta nebude doručovať doporučené zásielky s doručenkou, do vlastných rúk, ani s opätovným doručením. Vhodí sa len oznámenie. Doporučené zásielky bez služieb, ktoré sa zmestia do schránky, sa vhodia bez podpisu.

 17.3.2020 Od 17.03.2020 do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.

 17.3.2020 Oznamuje obyvateľom, že prevádzku zubnej ambulancie MUDr. Pozsonyiho ,v dôsledku zvýšeného rizika šírenia Corona vírusu obmedzujú od 8.00 do 11.00 hod. až do odvolania. Poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť (ťahanie zubov, ošetrenie opuchov) a to výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 16.3.2020 MUDR. Pomothyová oznamuje svojim pacientom, že - V záujme vlastného zdravia odložte návštevu ambulancie, a v prípade potreby kontaktujte ambulanciu telefonicky na telefónnom čísle 031/7878 102. - Čakáreň ambulancie je z dôvodu nedostatku ochranných pomôcok až do odvolania uzavretá. - Recept Vám môžu vystaviť elektronicky, ako aj pracovnú neschopnosť - Až do odvolania nevykonávajú preventívne prehliadky, ani žiadne plánované vyšetrenia, ani prehliadky na posudkovú činnosť, návrhy na kúpeľnú liečbu. - Osoby na ktoré sa vzťahuje karanténa a majú zároveň klinické príznaky, nech priamo z domu kontaktujú Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 16.3.2020 Vedúca miestnej lekárne oznamuje obyvateľom, že lekáreň má upravenú pracovnú dobu až do odvolania. Otvorená bude denne od 7,30 do 12,30

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 31.3.2020  Rímskokatolícka farnosť vo Veľkých Úľanoch ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce