Denné hlásenia

 22.-25.5.2019 Obvodný zverolekár oznamuje majiteľom psov, že dňa 24. mája 2019 v piatok od 16:00 do 17:30 bude očkovať psov proti besnote na parkovisku pred kulturným domom. Očkovanie proti besnote je povinné. Očkujú sa psi vo veku nad 3 mesiace. Poplatok za očkovanie je 5€.

 22.-26.5.2019 Vážení občania, dňa 25. mája 2019 sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. Oznamujeme obyvateľom, že prenosné urny pre choré a bezvládne osoby môžu požiadať v pracovných dňoch na Obecnom úrade, alebo na telefónnom čísle 031/7878 108 , a v deň volieb môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom okrsku.

 20.5.2019 Spoločnosť ISTERMEAT a.s. ponúka pracovné miesta v týchto profesiach: mäsiar, manipulačný výrobný pracovník, skaldník, strojník baliacej linky. Informačný leták je vyvesený na informačnej tabuli obecného úradu alebo bližšie informácie poskytujú na tel. čísle: 0915 780 896.

 20.-30.5.2019 Miestna organizácia zdravotne postihnutých oznamuje občanom, že organizuje jednodňový výlet na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 30. mája 2019. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Vinceovej, alebo u pani Köglerovej.

 20.-31.5.2019 Komisia výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu oznamuje obyvateľom, že dňa 25.05.2019, v čase od 8,00 do 12,00 hodiny bude v areáli Verejnoprospešných služieb na ulici Pusta prebiehať zber elektroodpadu.

 10.-10.5.2019 Mudr. Pomothyová oznamuje, že dňa 10.5.2019 nebude ordinovať. Zastupuje Mudr. Szakáčová v Jelke.

 6.-6.5.2019 VPS Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že dňa 8. mája 2019 v stredu, nebudú odvážať komunálny odpad. Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 9. mája 2019.

 3.-3.5.2019 MUDr. Uhríková detská lekárka oznamuje, že od 6.5.2019 do 10.5.2019 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Harušincová vo Veľkom Grobe a v Abraháme. Bližšie informácie poskytuje sestrička v detskej ambulancii.

 25.4.2019 Samospráva klubu dôchodcov Zlatý dážď srdečne pozýva svojich členov na stavanie mája, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla v pondelok so začiatkom o 15,00 hodine v klube. O občerstvenie bude postarané.

 23.4.2019 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vGalante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 16.04.2019 o 15:00 hod. až do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 23.4.2019 Vážení občania! Obec Veľké Úľany, Komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom v tomto roku už po 30. – krát organizujú tradičný Majáles na námestí Slobody. Ako každý rok, aj teraz by sme chceli, aby tento deň bol sviatkom všetkých občanov našej obce, sviatkom jari, radosti a mladosti. Program miestnych osláv bude nasledovný Dňa 30. apríla utorok o 18.00 hodine sa uskutoční stavanie mája na námestí. 1. Mája 2019 streda O 15.30 hodine sa začína pestrý kultúrny program na prírodnom javisku, v ktorom účinkujú deti z materských a základných škôl, súbory moderného tanca z tanečnej školy F Dance Center. O 18,00 hodine sa uskutoční vylosovanie prvomájovej tomboly, do ktorej venovali ceny miestne organizácie, podniky a podnikatelia našej obce. O 19,30 Prvomájová veselica Všetkých občanov srdečne pozývame!

 17.4.2019 Západoslovenská energetika oznamuje že od 20.apríla 2019 budú vykonávať odpočet elektromerov. Prosia obyvateľov, aby umožnili prístup k elektromerom.

 8.4.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nariaďuje fyzickým ako aj právnickým osobám vykonať celoplošnú celoobcenú povinnú deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov Občania majú vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, objekty musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu. Realizácia deratizácie musí byť efektívna, musí byť uskutočnená buď prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne, komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Prosíme občanov, aby tejto výzve venovali náležitú pozornosť, a deratizáciu vykonali vo svojom záujme.

 1.4.2019 Informujeme občanov, že Verejnoprospešné služby obce budú každý piatok v týždni odvážať pokosenú trávu a orezy zo stromov a kríkov. Tráva musí byť vo vreciach, konáre a orezy musia byť zviazané. Tráva a konáre musia byť vyložené pred domy a byty do 7,00 hodiny. Upozorňujeme obyvateľov, aby určený čas dodržali.

 19.3.2019 Oznamujeme obyvateľom, že aktualizáciu a čiastkové zmeny cestovného poriadku autobusovej dopravy od 24.3.2019 nájdete na internetovej stránke obce, ako aj na oznamovacej tabuli na obecnom úrade.

 18.2.2019 Tomáš Rybár oznamuje, že v miestnom zdravotnom stredisku otvorili ordináciu Medi Reh,s.r.o., kde bude ordinovať MUDr. Matej Fülöp. Budú poskytovať služby ako sú masáže, elektroliečba a magnetoterapia. Informácie poskytnú na t.č. 0949 200 876.

 23.1.2019 Oznamujeme obyvateľom, že informačný materiál Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta pre chovateľov "Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu". nájdete na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Tlačivá na Registráciu chovu 1 ks OŠ" a "Predaj 1 ks OŠ" občanom, ktorí už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. budú mať záujem o kúpu jednej ošípanej na domácu spotrebu od registrovaného chovateľa si môžete prevziať aj na Obecnom úrade.

 27.12.2018 STRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU od 2.1.2019 Prosíme Vás, aby ste dodržiavali stránkové hodiny obecného úradu, ktoré boli ustanovené nasledovne: PONDELOK: 7.00 – 11,30 a od 12,00 – 16,00 UTOROK: 7,00 – 11,30 a od 12,00 – 14,30 /nestránkový deň/ STREDA: 8.00 – 11,30 a od 12,00 – 18,00 ŠTVRTOK: 7,00 – 11,30 a od 12,00 – 14,30 /nestránkový deň/ PIATOK: 7.00 – 12.30

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Vizualizácie kúpaliska vo V.Ú.

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce