Denné hlásenia

 18.7.2019 Vážení občania, pozývame vás na bezplatné odborné vyšetrenie ciev dolných končatín, ktoré sa bude konať v sobotu 20.07.2019 od 09:00 do 15:00 hodiny v Klube dôchodcov na Leninovej ulici 245. Vyšetrenie žíl bude robiť pán doktor Podpera. Viac o prevencii sa dozviete na informačnej tabuli obce. V súvislosti s týmto vyšetrením prebieha tento mesiac v lekárni v našej obci akcia na veľké balenie Mobivenal Micro, ktoré obsahuje účinné látky proti opuchom.

 18.7.2019 Slovak Lines, a.s. oznamuje v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, že obyvatelia sa môžu vyjadriť a podať svoje návrhy a požiadavky k prípadným zmenám v cestovnom poriadku pre obdobie platnosti od 15.12.2019 do 15. augusta 2019 písomne na Obecný úrad. Požiadavky občanov budú postúpené kompetentným orgánom.

 18.7.2019 MUDr. Uhríková detská lekárka oznamuje, že od 19. júla do 27. júla 2019 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Daniela Harušincová vo Veľkom Grobe alebo v Abraháme. Bližšie informácie nájdete na dverách detskej ambulancie.

 18.7.2019 MUDr. Pozsonyi zo zubnej ambulancie oznamuje, že 19. júla 2019 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude v súrnych prípadoch. MUDr. Mária Hoffer v Jelke v čase od 8,00 do 10,00 hod.

 17.7.2019 j Matica slovenská oznamuje, že organizuje dňa 24. augusta v sobotu 1 dňový zájazd do Čičmán a Bojníc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Betky Dejovej na t.č. 0903 277 292 alebo u pani Ruženy Horváthovej, na t.č. 0902 155 296

 17.7.2019 Miestna organizácia Matice slovenskej oznamuje svojim členom, ktorý sa prihlásili na vystúpenie Kandráčovcov že odchod autobusu bude 25. júla 2019 o 16,00 hodine z autobusovej zastávky na námestí – smer Bratislava.

 17.7.2019 Miestna organizácia ZŤP oznamuje svojim členom, ktorí sa prihlásili na 1 dňový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy, že odchod autobusu bude dňa 18. júla vo štvrtok ráno o 8,15 z autobusovej zastávky pri cintoríne .

 17.7.2019 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 20. júla 2019 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny na miestnom trhovisku sa v našej obci uskutoční zber papiera. Vykupujú sa časopisy, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalov a kancelársky papier. Papier je možné vymeniť za hygienické potreby alebo finančnú hotovosť. Kartóny sa nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia! Bližšie informácie dostanete na t.č. 0949 704 169

 15.7.2019 Kaderníčka Tünde Czinegeová oznamuje, že od 15.7. do 21.7. bude kaderníctvo z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 12.7.2019 Oznamujeme obyvateľom, že od 15. júla 2019 sa podmienky vyhlasovania prostredníctvom miestneho rozhlasu menia nasledovne: - Čas vyhlasovania správ bude jeden krát denne o 17,30. - Smútočné oznámenia budú vyhlásené o 16,00 hodine. - Mimoriadne oznamy podľa potreby Žiadosť o vyhlásenie je potrebné odovzdať na obecnom úrade, alebo zaslať na e-mailovú adresu pokladna@velkeulany.sk najneskôr 1 deň pred požadovaným termínom vyhlásenia. Jedna správa bude vyhlásená najviac 3 krát. Cena za jedno vyhlásenie je 2 EUR Všetky správy budú naďalej uverejnené na Webovej stránke obce, ako aj na Facebookovej stránke obce, ďalej sú zasielané prostredníctvom SMS správ. Žiadosti na zasielanie prostredníctvom SMS môžete odovzdať na obecnom úrade, alebo zaslať na e-mailovú adresu sms@velkeulany.sk.

 20.6.2019 Obec Veľké Úľany bola zaradená Štatistickým úradom SR do zisťovania zdravotného stavu obyvateľstva. Zisťovanie sa uskutoční od 1.7. do 31.12.2019. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Všetky poskytnuté údaje sú chránené, nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobné informácie sú dostupné na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

 20.6.2019 Vedúca obecnej knižnice oznamujem čitateľom, že v mesiacoch júl - august sa uskutoční veľká revízia knižničného fondu. Preto žiada čitateľov, ktorí majú u seba už dlhšiu dobu knihy, aby ich čo najskôr vrátili do knižnice alebo do kultúrneho domu. Knižnica sa nachádza na I. poschodí domu služieb a je otvorená v pondelok a v stredu od 13,00 do 17.00 hodiny.

 23.1.2019 Oznamujeme obyvateľom, že informačný materiál Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta pre chovateľov "Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu". nájdete na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Tlačivá na Registráciu chovu 1 ks OŠ" a "Predaj 1 ks OŠ" občanom, ktorí už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. budú mať záujem o kúpu jednej ošípanej na domácu spotrebu od registrovaného chovateľa si môžete prevziať aj na Obecnom úrade.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 18.7.2019  Vážení občania, pozývame vás na bezplatné ...
  • 18.7.2019  Slovak Lines, a.s. oznamuje ...
  • 18.7.2019  MUDr. Uhríková detská lekárka oznamuje, ...
  • 18.7.2019  MUDr. Pozsonyi zo zubnej ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce