Denné hlásenia

 27.-29.6.2022 Vladimír Križan oznamuje obyvateľom že od 28. júna 2022 zaháji predaj sezónnej, domácej zeleniny a ovocia. Predaj sa uskutoční na nádvorí rodinného domu na adrese: Veľké Úľany, Leninova 17/100, denne od pondelka do nedele.

 20.-26.6.2022 Majiteľ Ekoparku Relax pozýva záujemcov na otvorenie letnej sezóny, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2022 so začiatkom o 18:00 hodine v areáli Ekoparku Relax.

 20.-25.6.2022 Miestny spolok Slovenského červeného kríža usporiada dňa 24. júna 2022 od 8:00 do 11:00 hodiny hromadný odber krvi v miestnom kultúrnom stredisku.

 15.-2.7.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada obyvateľov, aby odčítali stav vodomerov a nahlásili ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk do 1. júla 2022. Každý, kto nahlási stav vodomeru sa zapojí do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Ak zákazník nie je z objektívnych dôvodov schopný zrealizovať samoodpočet, Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečí realizáciu mimoriadnych odpočtov svojimi zamestnancami v pracovných dňoch a v pracovnom čase určenom spoločnosťou.

 15.-18.6.2022 Kornélia Mészárosová 1. mája 37, oznamuje obyvateľom, že ponúka na predaj zelený vylúskaný bôb. Informovať sa dá na tel. čísle 0902 673 501.

 15.-15.6.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18. júna 2022 sa budú v priestoroch jazdeckého areálu konať farmárske trhy. Každého srdečne očakávajú.

 9.-9.6.2022 Stavebná spoločnosť AVA – stav s.r.o. Galanta hľadá vodičov a strojníkov. Informácie poskytujú na t. č. 0903 711 231.

 9.-21.6.2022 Autoškola Jurík so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 20. júna 2022 o 16:00 hodine otvára vodičský kurz v Galante v maďarskom jazyku na osobný automobil a na všetky kategórie motocyklov. Na vodičský kurz sa môžu prihlásiť už aj tí záujemcovia, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie poskytujú na tel. č. 0903 462 243 a na t.č. 0903 785 166.

 9.-9.6.2022 Štefan Mészáros oznamuje záujemcom, že ponúka na predaj trojdňové domáce brojlerové kurence 1ks za 0,60 €. Objednávky prijíma na t.č. 0903 537 038.

 8.-8.6.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 9. júna 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú PET fľaše a papier.

 6.-6.6.2022 Hydinárska farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, na 3 a 5 týždňové kačičky, 18 týždňové mládky nosnice a na 13 týždňové morky. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená dňa 8. júna 2022 v stredu až do domu objednávateľovi.

 6.-8.6.2022 Firma Ekomall ponúka na predaj kvalitné ekopalivá za výhodné ceny. Doprava je zdarma. Informácie poskytujú na tel. č. 0918 348 999 a na webovej stránke: www.ekomall.sk

 6.-12.6.2022 Obec Veľké Úľany, Miestne kultúrne stredisko a Poľovnícke združenie Sokol Nové Osady srdečne pozývajú obyvateľov na Novoosadskú veselicu, ktorá sa uskutoční dňa 11. júna 2022 v sobotu so začiatkom o 19:00 hodine v Nových Osadoch. Do tanca hrá dychový súbor Veľkoúľančanka. O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané. Každého srdečne očakávajú.

 3.-3.6.2022 MUDr. Pomothyová oznamuje že dňa 8. júna 2022 v stredu od 13:30 do 15:00 hodiny bude vykonávať očkovanie proti tetanu. Očkovaní budú pacienti, ktorí sú registrovaní u MUDr. Pomothyovej: ženy a muži narodení v roku 1991. Očkovanie je zo zákona povinné.

 24.-24.5.2022 Futbalový klub Veľké Úľany pozýva obyvateľov na majstrovský futbalový zápas mužov ŠK Veľké Úľany – OFC Košúty, ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2022 so začiatkom o 17:00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku. Po zápase bude pre všetkých fanúšikov pripravené občerstvenie a živá hudba a bude odovzdaný pohár pre najlepšie mužstvo v okrese Galanta.

 16.-19.5.2022 Hydinárska farma Nitra prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, na 3 a 5 týždňové kačičky, 18 týždňové mládky nosnice a na 13 týždňové morky. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0908 827 132. Objednaná hydina bude dovezená dňa 18. mája 2022 v stredu až do domu objednávateľovi.

 12.-12.5.2022 MDDr. Pozsonyi zo zubnej ambulancie oznamuje, že dňa 13.5.2022 nebude ordinovať. Zastupuje ho Dr. Hoffer v Jelke v súrnych prípadoch od 8.00 hod. do 10.00 hod.

 11.-11.5.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. mája 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú PET fľaše a papier.

 11.-11.5.2022 Miestny kynologický klub Slovakia Dog v spolupráci s obcou Veľké Úľany srdečne pozýva záujemcov na výstavu psov všetkých plemien, ktorá sa uskutoční dna 15. mája 2022 v nedeľu so začiatkom o 10:00 hodine v areáli lesoparku. Na výstavu je prihlásených viac ako 240 psov rôznych plemien. Slávnostné záverečné súťaže budú od 14:00 hodiny. O občerstvenie je postarané, každého srdečne očakávajú.

 11.-20.5.2022 Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkých Úľanoch oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2022/23 sa koná od 16. mája do 20. mája 2022. Zákonný zástupca môže podávať žiadosti aj elektronicky Bližšie informácie poskytujú na webovej stránke materskej školy: www.msvelkeulany.edupage.org.

 10.-10.5.2022 Futbalový klub Veľké Úľany pozýva obyvateľov na majstrovský futbalový zápas mužov ŠK Veľké Úľany – ŠK Váhovce, ktorý sa uskutoční vo štvrtok dňa 12. mája 2022 so začiatkom o 18:00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku.

 9.-12.5.2022 Firma IZO – PLAST z Vlčian ponúka kvalitné plastové okná a dvere z 6 komorového nemeckého profilu za veľmi výhodné ceny. K namontovaným oknám sú žalúzie a sieťky zdarma a pre dôchodcov je zdarma aj montáž okien. Ďalej ponúkajú vonkajšie plastové, celohliníkové a zetkové rolety a garážové brány. Informáciu poskytujú na t.č.: 0905 145 572.

 5.-5.5.2022 MDDr. Pozsonyi zo zubnej ambulancie oznamuje, že dňa 6.5.2022 nebude ordinovať. Zastupuje ho Dr. Hoffer v Jelke v súrnych prípadoch od 8.00 hod. do 10.00 hod.

 2.-2.5.2022 Anna Hollósiová, Leninova 61 oznamuje, že ponúka na predaj priesady rôznych druhov paprík, rajčín, uhoriek, kalerábu a zeleru . Ďalej ponúka na predaj melónové planty a rôzne druhy byliniek.

 29.-5.5.2022 Majiteľ kvetinárstva na ul. Školskej oznamuje, že v obchode ponúka na predaj rôzne druhy letničiek. Ďalej ponúka na predaj priesady rôznych druhov paprík, rajčín, uhoriek, zeleru a baklažánu. Bližšie informácie poskytujú na t. čísle: 0907 789 588.

 28.-8.5.2022 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Galanta pozýva záujemcov na Tradičné kaprové preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 8. mája 2022, v nedeľu od 8:00 do 13:00 hodiny na rybárskom revíry OR Starý Les. Štartovné 30€. Lov je povolený max. na dve udice, pretekár si môže privlastniť jedného kapra rybničného od 45 cm do 60 cm. Predaj lístkov sa uskutoční dňa 7. mája 2022. od 17:00 do 20:00 hodiny, a v deň pretekov dňa 8. mája 2022. od 6:00 hodiny pri vagónoch na Starom Lese.

 27.-27.4.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 28. apríla 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú rôzne plasty a tetrapak .

 21.-21.4.2022 Imrich Nágel , Leninova 248 oznamuje, že ponúka na predaj rôzne druhy balkónových kvetov, letničiek, kvetov na cintorín, muškáty ťahavé a záhradné, surfinie, fuksie, aj kvety a jahody v závesných črepníkoch. Ďalej ponúka na predaj priesady rôznych druhov paprík, rajčín, uhoriek, zeleru, kalerábu a baklažánu.

 20.-20.4.2022 Autoškola Jurík so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 25. apríla 2022 so začiatkom o 17:00 hodine otvára vodičský kurz vo Veľkých Úľanoch na osobný automobil a na všetky kategórie motocyklov. V ponuke majú aj výcvik na osobný automobil s automatickou prevodovkou. Na vodičský kurz sa môžu prihlásiť už aj tí záujemcovia, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a vlastné pero. Bližšie informácie poskytujú na tel. č. 0903 46 22 43 alebo osobne v miestnom kultúrnom stredisku v deň zápisu medzi 17:00 a 18:00 hodinou.

 20.-29.4.2022 Západoslovenská Distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že v dňa 28. apríla 2022 nebude dodávka elektrickej energie v čase od 8:30 do 12,00 hodiny v nasledovných uliciach: ul. J. Fučíka, kpt. Jána Nálepku, ul. SNP, ul. Školská. Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 20.-29.4.2022 Oznamujeme obyvateľom, že od 20.4.2022 do 28.4. 2022 bude prebiehať odpočet elektromerov v obci Veľké Úľany. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa.

 13.-22.4.2022 Oznamujeme obyvateľom, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch 19., 20. a 21. apríla 2022. Ďalej oznamujeme že dňa 19. apríla 2022 v utorok budú odvážať konáre.

 6.-21.4.2022 MUDr. Pomothyová praktický lekár pre dospelých oznamuje, že od 11. 4. do 21. 4. 2022 nebude ordinovať. V akútnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Szakácsová v Jelke. t.č. 0905 975 195.

 6.-15.4.2022 Miestna organizácia Csemadoku oznamuje svojim členom, že členské známky na tento rok a za roky 2020 a 2021 si môžu vyzdvihnúť v kultúrnom dome.

 5.-11.4.2022 Kamenárstvo Dömény, oznamuje obyvateľom, že v novo otvorenej pobočke, na adrese: Veľké Úľany, Hlavná 580, berú objednávky na náhrobné kamene. Počas celého týždňa poskytujú výraznú zľavu. Bližšie informácie poskytujú na t. čísle: 0948 665 377.

 1.-1.4.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 4. apríla 2022 v pondelok, začnú pracovníci verejno-prospešných služieb so zberom odrezkov konárov. Zber konárov bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Upozorňujeme obyvateľov, že pracovníci budú odvážať len konáre, ktoré budú mať dĺžku max. 1,5 m. V prípade väčšieho množstva konárov je možnosť vyniesť tento odpad na zberný dvor alebo si objednať vlečku na odvoz za poplatok.

 30.-30.3.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 31. marca 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú rôzne plasty a kov.

 24.-31.3.2022 Prevádzkovateľ rybníka Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch oznamuje občanom, že usporiada rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 23. apríla 2022. Štartovné lístky je možné zakúpiť v bufete v areáli rybník. Registrácia je možná aj na t.č. 0905 605 661. O občerstvenie a zábavu bude postarané. Každého srdečne očakávajú.

 24.-24.3.2022 Futbalový klub Veľké Úľany pozýva obyvateľov na majstrovský futbalový zápas mužov ŠK Veľké Úľany – OFK Pusté Úľany, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 26. marca 2022 so začiatkom od 15:00 hod na miestnom futbalovom ihrisku.

 23.-23.3.2022 Oznamujeme obyvateľom, že 26.marca 2022 v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy a kríky, sadbové a konzumné zemiaky.

 22.-22.3.2022 Miestna organizácia ZŤP oznamuje svojim členom, ktorí sa prihlásili na jednodňový zájazd do Dunajskej Stredy, že odchod autobusu bude dňa 24. marca 2022 vo štvrtok o 8:30 z autobusovej zastávky pri cintoríne.

 18.-18.3.2022 Kamenárstvo z Kajalu oznamuje občanom, že dňa 21. marca 2022 od 9:00 do 15:00 v miestnom cintoríne budú brať objednávky na náhrobné kamene a cintorínske práce.

 16.-23.3.2022 Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Nové Zámky usporiada hromadný odber krvi, dňa 22. marca 2022 od 8:00 do 11:00 hodiny v miestnom kultúrnom stredisku.

 16.-16.3.2022 Obec Veľké Úľany oznamuje záujemcom, že dňa 19. marca 2022 v sobotu od 08:00 hod. sa uskutočnia 9. Veľkoúľanské farmárske trhy v areáli lesoparku. Každého srdečne očakávajú!

 11.-11.3.2022 Futbalový klub Veľké Úľany pozýva obyvateľov na majstrovský futbalový zápas mužov ŠK Veľké Úľany – TJ Horné Saliby, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 12. marca 2022 so začiatkom od 14:30 hod na miestnom futbalovom ihrisku. Upozorňujeme divákov, že vstup do areálu štadióna je možný len s respiratorom! Za pochopenie ďakujeme!

 10.-17.3.2022 Oznamujeme obyvateľom, ktorí poskytli alebo v budúcnosti poskytnú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, že túto skutočnosť sú povinní nahlásiť na miestny obecný úrad.

 9.-9.3.2022 Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 10. a 11. marca 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú PET fľaše a papier.

 4.-4.3.2022 Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom, že miestna pošta bude dňa 7. marca 2022 v pondelok poskytovať služby pre verejnosť od 10:30 h.

 3.-3.3.2022 Základná organizácia Csemadoku srdečne pozýva svojich členov a priaznivcov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2022 v piatok so začiatkom o 18.00 hodine v kultúrnom dome.

 3.-3.3.2022 Oznamuje obyvateľom, že dňa 5. marca 2022 v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy a kríky, sadbové a konzumné zemiaky.

 3.-3.3.2022 Kamenárstvo Andrássy z Topoľnice pozýva obyvateľov na výstavu pomníkov s 30% zľavou, s veľkým výberom tvarov a farieb. Výstava sa uskutoční dňa 5.3.2022 od 8:00 do 12:00 hod. na parkovisku pred cintorínom. Informácie poskytujú na t.č. 0905 320 476.

 2.-12.3.2022 Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža vo Veľkých Úľanoch v spolupráci s obcou Veľké Úľany vyhlasuje zbierku na pomoc utečencov z Ukrajiny. Vaše dary do zbierky môžete odovzdať v kultúrnom dome v dňoch 7. až 11. marca 2022. V dňoch 7. marca v pondelok a 10. marca vo štvrtok od 8:00 do 18:00 hodiny . V utorok, v stredu a v piatok do 16:00 hodiny. Prosíme Vás o tieto potraviny: detská strava, výživa, keksíky, piškóty, čaj, káva, jedlá určené na priamu konzumáciu/paštéty, konzervy, sáčkové polievky/ balená voda , detské plienky, vlhčené utierky, gélové dezinfekcie v malých baleniach, dámske hygienické vložky. Ďalej – taniere, misky, príbory na jednorazové použitie, toaletný papier, hygienické vreckovky, deky, spacáky, lekárničky. Oblečenie a trvanlivé potraviny -ako napr. cestoviny, múku , olej nezbierame, toho majú momentálne dosť. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispejete k zmierňovaniu následkov vojny u našich susedov.

 2.-2.3.2022 Vedúca miestnej lekárne oznamuje obyvateľom, že lekáreň bude dňa 3. marca 2022 zatvorená.

 2.-2.3.2022 Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom, že miestna pošta bude dňa 3.marca 2022 poskytovať služby pre verejnosť od 8.00 hod. do 13.00 hod. a dňa 4. marca 2022 bude zatvorená.

 28.-14.3.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti budú vykonávať odpočty vodomerov v dňoch od 1.3.2022 – do 14.3.2022. Žiadajú obyvateľov, aby stav vodomerov vyvesili na dobre viditeľné miesto.

 24.-24.2.2022 Firma TOP RELAX s.r.o., prevádzka v Sládkovičove, prijme do zamestnania kuchára, kuchárku s nástupom ihneď. Nástupný plat 1100 až 1300 eur. Bližšie informácie poskytnú na tel. č. 0948129832 v čase od 7.00-14.00 hod.

 18.-18.2.2022 Lajos Halász podnikateľ z Maďarska oznamuje obyvateľom, že dňa 22. februára 2022, v utorok od 9:00 do 13:00 hodiny bude v miestnom kultúrnom stredisku predávať kvalitné obleky, kostýmy, vlnené a kožené kabáty za veľmi výhodné ceny. Každému kupujúcemu, ktorý si prinesie zo sebou starý oblek, kostým, alebo kabát odrátajú 30,-€ z nového nákupu.

 16.-16.2.2022 Obec Veľké Úľany oznamuje záujemcom, že dňa 19. februára 2022 v sobotu od 08:00 hod. sa uskutočnia 8. Veľkoúľanské farmárske trhy v areáli lesoparku. Každého srdečne očakávajú! Zlatníctvo MD oznamuje obyvateľom, že dňa 19. februára 2022 v sobotu sa uskutoční výkup zlata v kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch, v čase od 8:00 do 11:00 hod. Záujemcovia môžu priniesť na výkup zlato: zlomkové, šperkové a zubné.

 14.-12.2.2022 Firma LOTOS LAKE s.r.o. vo Veľkých Úľanoch, príjme do trvalého pracovného pomeru obsluhu do bufetu. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0905 605 661.

 9.-9.2.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 10. februára 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú PET fľaše a papier.

 25.-31.1.2022 Základná organizácia Csemadoku oznamuje svojim členom, že v miestnom kultúrnom stredisku si môžu prevziať členské známky na rok 2022 aj za roky 2021 a 2020.

 25.-27.1.2022 Firma Lunex pozýva obyvateľov na veľkú predajnú akciu textilu, obuvi, spodnej bielizne, drogérie a spotrebného tovaru so zľavami až 50%. Predajná akcia sa uskutoční dňa 26. januára 2022 v miestnom kultúrnom stredisku od 10:00 do 16:30.

 19.-19.1.2022 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 20. januára 2022 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa bude sklo.

 17.-17.1.2022 Kamenárstvo Dömény, Hlavná 580, Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že do 22. januára 2022 berú objednávky na náhrobné kamene ešte za staré ceny.

 13.-13.1.2022 Personálna agentúra WHC Slovakia ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu skladník do skladu s módnym oblečením v obci Kostolné Kračany. Výhodou pracovnej ponuky je zabezpečená strava a doprava zdarma. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0918 825 935.

 30.-30.12.2021 Samospráva obce Veľké Úľany žiada obyvateľov obce o prísne dodržiavanie všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Úľany, kde je uvedené, že používanie zábavnej pyrotechniky sa povoľuje na Silvestra, 31. decembra v čase od 18:00 hodiny do1. januára 2022 do 1:00 hodiny rannej. Za porušenie tohto VZN môže byť uložená pokuta až do výšky 500 €.

 29.-5.1.2022 Majiteľ obchodu Chovateľské potreby a zelovoc oznamuje, že predajňa bude zatvorená od 1. januára do 10. januára 2022.

 29.-7.1.2022 Dr. Valkár detský lekár oznamuje rodičom, že dňa 31. decembra 2021 bude ordinovať do 11:00 v ambulancii v Jelke. Ďalej oznamuje, že od 3. januára do 7. januára 2022 nebude ordinovať. V akútnych prípadoch zastupuje MUDr. Dolánová v Sládkovičove. Na vyšetrenie sa treba vopred nahlásiť na t.č. 031/38 10 216.

 29.-29.12.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 30. decembra 2021 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa bude papier, rôzne plasty a tetrapak.

 22.-22.12.2021 Vedúca miestnej lekárne oznamuje obyvateľom, že lekáreň v dňoch 27., 28., 30.,a 31. decembra 2021 bude zatvorená. Dňa 29. decembra 2021 v stredu lekáreň bude otvorená od 7:30 do 13:00 hodiny.

 16.-16.12.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 16. a 17. decembra 2021, v čase od 14:00 do 17:00 hod. sa v priestoroch Komunitného centra na ul. J.A. Komenského uskutoční burza oblečenia bez peňazí.

 8.-10.12.2021 Stavebná spoločnosť AVA – stav s.r.o. Galanta hľadá stavbyvedúceho, stavebných robotníkov, vodičov a strojníkov. Informácie poskytujú na t. č. 0902 361 271 a na mailovej adrese praca@avastav.sk.

 8.-22.12.2021 Majiteľ Moruša Centra oznamuje, že vo všetkých predajniach Moruša centra prijímajú objednávky na vianočných kaprov. Predaj sa uskutoční 22. decembra 2021 v stredu od 8:00 hod.

 30.-4.12.2021 Firma Lotos Lake ponúka na predaj vianočné stromčeky.

 29.-29.11.2021 Západoslovenská Distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že v dňa 3. decembra 2021 v piatok nebude dodávka elektrickej energie v čase od 7:30 do 12,30 hodiny v obci Veľké Úľany, v čase od 7:30 do 17:30 hodiny v lokalite Nové Osdady - Lenčehel a Nové Osady - Sedín Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 6.-10.12.2021 Samospráva obce oznamuje obyvateľom od 62 rokov, že vianočné salónky si môžu vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome od 30. novembra 2021 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hodiny.

 17.11.2021 Dr. Valkár detský lekár oznamuje rodičom, že v dňoch 18. a 19.11.2021 nebude ordinovať. V akútnych prípadoch zastupuje MUDr. Záhončíková v Mostovej. Na vyšetrenie sa treba vopred nahlásiť na t.č. 031/5501505.

 12.11.2021 Oznamujeme obyvateľom, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch 15. a 16. novembra 2021.

 12.11.2021 MUDr. Pomothyová praktický lekár pre dospelých oznamuje, že dňa 15. a 16. novembra 2021 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Szakácsová v Jelke, t.č. 0905 975 195.

 9.11.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 11. novembra 2021 bude zber separovaného odpadu. Zbierať sa bude sklo a PET fľaše.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 27.6.2022  Vladimír Križan oznamuje obyvateľom ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obcekoronavirus