Denné hlásenia

 16.-28.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od 20.4. - 27.4. 2021 bude prebiehať odpočet elektromerov v obci Veľké Úľany. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. V prípade, ak si odberateľ nepraje vstup zamestnanca do nehnuteľnosti, môže stav zanechať na viditeľnom mieste. V tomto prípade odberateľ musí uviesť výrobné číslo alebo čiarový kód elektromera, stav a podpis.

 16.-23.4.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od pondelka, 19. apríla 2021 bude príjem stránok na obecnom úrade v riadnom režime : v pondelok od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 hodiny stredu od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodiny piatok od 7:00 do 12:30. V utorok a štvrtok nie je na obecnom úrade príjem stránok, okrem súrnych prípadov, ako je úmrtie.

 16.-19.4.2021 Spoločnosť FYZOKOL s.r.o. oznamuje obyvateľom, že príjme zamestnancov s okamžitým nástupom do trvalého pracovného pomeru na pozície: - operátor výroby peliet - a obsluha teleskopického nakladača Podmienkou je vodičský preukaz skupiny „T“ a výhodou je aj preukaz obsluhy stavebných strojov. Záujemcu, ktorý teleskopický stroj ovláda, avšak nemá preukaz, po dohode vyškolia na náklady podniku. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v sídle podniku v Čiernom Brode, alebo telefonicky na t.č. 0905 388 482.

 14.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že od 15.4.2021 do 17.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: Štefana Majora, Sládkovičovská, Leninová, Bagrová, Zoltána Fábryho, Komenského, Hlavná, Cintorínska Kaplnská, Školská. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu. V tomto termíne sa budú označovať aj nádoby z ulíc ktoré neboli označené minulý týždeň.

 8.4.2021 Dňa 10.4.2021 na miestnom trhovisku budú predávať ovocné stromy a konzumné zemiaky.

 8.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že v dňoch 9. a 10.4.2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob na uliciach: Krajná, Fučíkova, kpt. Nálepku, SNP, Robotnícka, Pionierska, Krížna, Nová, Budovateľská, Piesková, Kováčska, Lieskovského. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste a označili ich číslom domu.

 6.4.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante nariaďuje fyzickým ako aj právnickým osobám vykonať celoplošnú povinnú deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 8. apríla do 17. mája 2021. Fyzické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Objekty v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby, na skládkach komunálneho odpadu. Realizácia deratizácie musí byť efektívna, musí byť uskutočnená prostredníctvom firiem, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo svojpomocne, komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Prosíme občanov, aby tejto výzve venovali náležitú pozornosť, a deratizáciu vykonali vo svojom záujme.

 29.-8.4.2021 Firma LOTOS LAKE s.r.o. vo Veľkých Úľanoch, príjme do trvalého pracovného pomeru obsluhu do bufetu. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0905 605 661

 14.-18.4.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že víkendové bezplatné testovanie sa uskutoční 17. apríla 2021 v sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku. Žiadame obyvateľov, aby si zabezpečili termíny na testovanie cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 26.-26.3.2021 Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Úľanoch oznamuje veriacim, že veľkonočná spoveď a sväté prijímanie bude dňa 27. marca 2021, v sobotu od 15:00 do 16:30 a dňa 28. marca 2021 v nedeľu od 15:00 do 16:30 hod. pri lurdskej jaskyni za dodržania všetkých hygienických opatrení a potrebných odstupov.

 26.-26.3.2021 Záhradníctvo Pápay oznamujeme obyvateľom, že v sobotu 27. marca 2021 v sobotu na miestnom trhovisku budú predávať zeleninu a ovocie.

 26.-26.3.2021 Obecný úrad Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že sa dňa 27. marca 2021 v sobotu v sobášnej sieni obecného úradu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodiny môžu zaregistrovať do systému odpadového hospodárstva a následne zaplatiť poplatok za služby v odpadovom hospodárstve. Platba je možná aj platobnou kartou.

 26.-3.4.2021 Dr. Pozsonyiová zubná lekárka oznamuje, že od 29. marca 2021 do 2. apríla 2021 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ju zastupuje Dr. Hofferová v Jelke denne od 8:00 do 10:00 hodiny.

 25.-25.3.2021 Firma KIKA oznamuje obyvateľom, že dňa 27. marca 2021v sobotu v čase od 8:30 do 10:30 na miestnom trhovisku bude predávať ovocné a okrasné stromy a kríky.

 25.-31.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že zberný dvor od 25. marca 2021 až do odvolania bude zatvorený.

 25.-25.3.2021 * Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že dňa 26. a 27. marca 2021 v piatok a sobotu v čase od 8:00 do 17:00 hod. v miestnom kultúrnom stredisku sa uskutoční bezplatné testovanie. Prihlásiť sa je možné cez web stránku obce alebo na tel. číslach 031 78 78 197 alebo 0911 954 170.

 23.-23.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že v termíne od 25. marca 2021 bude prebiehať označovanie smetných nádob identifikátorom priradeným k danej domácnosti. Nálepky budú na nádoby umiestňovať poverení pracovníci. Žiadame obyvateľov, aby v tomto termíne ponechali svoje smetné nádoby na verejne prístupnom mieste, a označili ich číslom domu. Ďalej vyzývame tých obyvateľov, ktorí nie sú zaregistrovaní do systému odpadového hospodárstva aby tak urobili čo najskôr.

 9.-9.3.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR nebudú zamestnanci vodárenskej spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov v mesiaci apríl 2021 v obci Veľké Úľany. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. marca 2021 nahlásiť stav vodomeru na tel. čísla 0911 044 616 a 0911 044 617 v dňoch utorok až sobota v čase od 7:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav zákazníci môžu nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk Pri takomto nahlásení treba uviesť technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m³. Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. marcu 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 26.-9.3.2021 Obec Veľké Úľany oznamuje obyvateľom nad 62 rokov, že dňa 1. marca 2021 v pondelok si môžu v miestnom kultúrnom stredisku od 8:00 do 16:00 hodiny prevziať FFP2 respirátory. Respirátory môžu prevziať aj rodinní príslušníci dotknutých osôb.

 25.-25.2.2021 Oznamujeme obyvateľom, že dňa 27. februára 2021 v sobotu od 9:00 do 11:00 hodiny sa na miestnom trhovisku uskutoční zber papiera. Vykupujú sa časopisy, noviny, letáky, knihy bez tvrdých obalov a kancelársky papier. Papier je možné vymeniť za hygienické potreby. Kartóny sa nevykupujú. Bližšie informácie poskytujú na t.č. 0951 331 763

 23.-5.3.2021 Oznamujeme obyvateľom, že od stredy, 24. februára 2021 bude príjem stránok na obecnom úrade nasledovne: v stredu od 13:00 do 17:00 hodiny piatok od 7:00 do 11:00 hodiny. pondelok od 7:00 do 11:00 hodiny V utorok a štvrtok nie je na obecnom úrade príjem stránok. Ďalej oznamujeme tým obyvateľom, ktorí ešte nepodpísali vyhlásenie o odvoze komunálneho odpadu, že tak môžu urobiť v uvedených stránkových hodinách.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce