Projekty

Prehľad projektov 2017-2021

# Poskytovateľ Účel Výška dotácie € Vlastné zdroje € Celkom € Stav realizácie
1 MŽP SR dotácia z environmentálneho fondu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s VJM 120 000 39 815,93 159 815,93 ukončený
2 MŽP SR dotácia z environmentálneho fondu Využitie komunálnej techniky 113 715 5 985 119 700 ukončený
3 Nadácia SPP Bratislava Revitalizácia jazdeckého areálu 1 000 0 1 000 ukončený
4 Interreg Využitie fragmentov prírody 146 756 15 000 161 756 ukončený
5 TTSK 45. ročník jazdeckých pretekov 3 500 ukončený
6 MF SR Stavebné úpravy - výmena okien na 3. poschodí Domu služieb 13 500 4 000 17 500 ukončený
7 MP a RV SR Cyklotrasa I. etapa 722 246,72 38 012,99 760 259,71 ukončené VO
8 MIRRI Cyklotrasa II. etapa 549 645,64 28 928,72 578 574,36 prebieha VO
9 MV SR Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 30 000 6 945,6 36 945,60 ukončený
10 MV SR Prístavba hasičskej zbrojnice 30 000 28 677,40 58 677,40 realizuje sa
11 MV SR - ludské zdroje Komunitné centrum 148 719,53 7 827,34 156 546,87 06/2019 - 03/2021
12 SIEA Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu 162 798,50 8 568,34 171 366,84 ukončený
13 MŽP SR Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany 164 430,75 8 654,25 173 085,00 ukončené VO
termín realizácie 3/2019
14 MIRRI IROP Prístavba a prestavba MŠ 503 247,91 26 486,73 529 734,64 2. kolo VO
15 MŽP SR Zberný dvor Veľké Úľany - stavba 1 179 992,54 podaný projekt
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary 293 369
16 Environmentálny fond Stavebné úpravy odvod. rigolov 171 981 9 052 181 033,16 podaná žiadosť
17 Úrad vlády SR Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 5 000 4 595,57 9 596 ukončené VO
18 Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko prípravná fáza
19 Úrad vlády SR Výmena okien na telocvični prípravná fáza
20 MF SR Rekonštrukcia obecného rozhlasu prípravná fáza
21 Úrad vlády SR Rozšírenie kamerového systému VI. etapa 10 000 5 000 15 000 prípravná fáza
22 INEA CEF wifi4eu 15 000 podpísaná zmluva
23 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia ZŠ Veľké Úľany 160 469,57 18 866,84 179 336,41 prebieha
24 Interreg Návraty - kultúrne dedičstvo minorít 22 022,39
25 Nadácia Pontis - Bekaert pomáha Bezpečná cyklotrasa 2 880 720 3 600
26 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- Operačný program Ľudské zdroje Podpora opatrovateľskej služby II. Obec Veľké Úľany 48 960 - 48 960 prebieha
27 Ministerstvo životného prostredia Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany 148 032,26 7 791,17 155 823,43 realizuje sa
28 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Pomoc blížnemu 12 065,70 6 434,30 18 500,00 ukončený

Naše úspešné projekty:


Fragmenty prírody - Fragments of natureViac informácií
Odvážnym šťastie praje - Audaces fortuna adiuvatViac informácií
Kocky sú hodené - Alea iacta estViac informácií
Rozšírenie kamerového systémuViac informácií
Objavíme príroduViac informácií
Objavíme prírodu - opis projektuViac informácií
Regenerácia centrálnej zóny obceViac informácií
Obecné bytové domyViac informácií
Rekonštrukcia budovy štadiónaViac informácií
36. Medzinárodné jazdecké pretekyViac informácií
Rekonštrukcia Materskej školyViac informácií
Rekonštrukcia Základnej školyViac informácií
Memoriál Ľuboša GuldanaViac informácií
Školský autobusViac informácií
Počítač, náš pomocníkViac informácií
Liečitelia prírodyViac informácií
Dobrý pastier a Svätý Ján NepomuckýViac informácií
Obecné noviny Veľkoúľanský obzorViac informácií
Radosť z pohybu v blízkosti domovaViac informácií
S partnerstvom v EÚViac informácií
Úspešné projekty v rokoch 2013-2015Viac informácií

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obcekoronavirus