Zmluvy

Zobrazujem 1-20 z 551« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
a) Názov zmluvyb) Číslo zmluvyc)
Partner
d) Hodnotae) Dátum
uzavretia
Dokument
2019-01-17Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 678/18Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81526 Bratislava 1, IČO: 30794323125527.50 €2018-12-11PDF (4.6 MB)
2019-01-03Zmluva o poskytovaní audítorských služiebGA-AUDIT s.r.o., č. licencie 383, Ing. Jolana Takácsová, Z.Kodálya 769/29, 924 00 Galanta, IČO: 366658352000.00 €2019-01-03PDF (1.24 MB)
2019-01-02Nájomná zmluvaEva Matus, Jozef Matus, Leninová 233/133, Veľké Úľany185.00 €2019-01-02PDF (0.47 MB)
2018-12-14Darovacia zmluvaBaruch Ravid, Bradáčova 1683/1, 85102 Bratislava0.00 €2018-12-13PDF (0.19 MB)
2018-12-14Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou3/1000118329ZVS, a.s. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa v zastúpení Ing. Róbert Izsóf, IČO: 365509490.00 €2018-12-14PDF (0.48 MB)
2018-12-14Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou3/1000118311ZVS, a.s. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa v zastúpení Ing. Róbert Izsóf, IČO: 3655094910.00 €2018-12-14PDF (0.63 MB)
2018-11-29Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva č. V-4875/2018Obec Jánovce v zastúpení Ľudovít Dubaň, starosta obce, Obecný úrad č. 2, 925 22 Jánovce, IČO. 003060020.00 €2018-11-29PDF (0.73 MB)
2018-11-28Zmluva o dieloPLAYSYSTEM, s.r.o., Rampová 4, 04001 Košica, IČO: 003660141111670.00 €2018-11-27PDF (1.33 MB)
2018-11-22Kúpna zmluva Konnex s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, IČO: 1763972712480.00 €2018-11-22PDF (0.29 MB)
2018-11-06Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou3/1000115068ZVS, a.s. P. Pázmanya 4, 927 00 Šaľa v zastúpení Ing. Róbert Izsóf, IČO: 365509490.00 €2018-11-05PDF (0.54 MB)
2018-11-03Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov2/2018MUDr. Matej Fülöp v zastúpení firmy MediReh, s.r.o., Poštová 697/73, 90024 Veľký Biel174.55 €2018-11-03PDF (0.31 MB)
2018-10-26Zmluva o dieloKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 4711790732596.56 €2018-10-26PDF (0.51 MB)
2018-10-26Kúpna zmluvaE. Lukáčová, M. Rákóczi, Z. Molnárová, P. Kotora, S. Kotorová, P. Potučeková, D. Bachratá, A. Némethová, Š.Horváth1498.00 €2018-10-26PDF (0.22 MB)
2018-10-24Zmluva o predaji motorového vozidlaErnest Rigo, Piesková 1186/8, 925 22 Veľké Úľany500.00 €2018-10-24PDF (0.13 MB)
2018-10-18Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFPKŽP-PO4-SC431-2017-19/H347Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801159977.13 €2018-10-18PDF (0.73 MB)
2018-10-18Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO4419012179Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 31595545708.88 €2018-10-18PDF (1.21 MB)
2018-10-18Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO4419012180Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955451340.00 €2018-10-17PDF (1.2 MB)
2018-10-17Dohoda o ukončení neživotného poistenia3131000603Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 315955450.00 €2018-10-16PDF (0.34 MB)
2018-10-15Dohoda č. 18/05/010/15 uzatv. podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-10-11PDF (0.42 MB)
2018-10-12Zmluva o dielo č. 113/2018 "Environmentálny fond 2019"113/2018VF Project & Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 44487916600.00 €2018-10-12PDF (0.36 MB)
Zobrazujem 1-20 z 551« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Archív starších zmlúv nájdete TU

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce