Oznamy

PDF suborCestovné poriadky od 25.1.2021 do 11.12.2021
PDF suborOznam Slovak Lines
PDF suborDobrovoľné bezplatné testovanie obyvateľov obce V.Ú. - Nagyfödémes Község lakosainak önkéntes díjmentes tesztelése
PDF suborOznam správcu daní a poplatkov! - Az adó és illetékkezelői felhívás!
PDF suborPokyny k vyplneniu tlačiva - Útmutató a nyomtatvány kitöltéséhez
PDF suborRegistrácia, Odpadové hospodárstvo 2021 - Regisztráció, Hulladékgazdálkodás 2021
PDF suborUznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborVestník vlády SR
PDF suborPredĺženie prázdninového režimu na prímestských spojoch Slovak Lines
PDF suborVýzva-Felhívás
PDF suborDočasné úradné hodiny na Obecnom úrade vo V.Ú. až do odvolania - Átmeneti ügyfélfogadás a Nagyfödémesi Községi Hivatalban további értesítésig
PDF suborOznámenie- Odberné miesto, Értesítés - Mintavételi hely
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborPoďakovanie -Köszönet
PDF suborUpozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných
PDF suborŽiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
PDF suborRegistrácia chovu
PDF suborRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZmena stránkových hodín na OcÚ - Ügyfélfogadási órák változása a Községi hivatalban
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 30.09.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 29.9.2020
PDF suborSprísnené opatrenia Ústredného krízového štábu od 1. októbra 2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.09.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 09.09.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 07.09.2020
PDF suborZberný dvor - Lenčehel - otváracie hodiny
PDF suborNový cestovný poriadok od 01.09.2020 / Galanta-Jánovce-Jelka-Nový Život-Bratislava
PDF suborPoverenie na zastupovanie
PDF suborObec Veľké Úľany ponúka na prenájom nebytové priestory v k.ú. Obce Veľké Úľany
PDF suborSčítanie obyvateľov, domov a bytov - Tlačová správa
PDF suborInformácia o prijatých sponzorských darov na zmiernenie negatívnych dopadov - COVID -19
PDF suborZabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb po I. vlne pandémie COVID-19
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice ČR
PDF suborCestovný poriadok platný od 10. mája 2020 do 12. decembra 2020, Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom - Oznámenie
PDF suborPoučenie osôb s podozrením z ochorenia COVID-19
PDF suborSpoje premávajúce naviac v pracovných dňoch počas sobotného režimu
PDF suborVigyázzunk idős szeretteinkre!
PDF suborOznam pre seniorov - Tájékoztató a község időskorú polgárai számára
PDF suborZriadenie bankového účtu na dobrovoľné finančné príspevky-Bankszámlanyitás adományozási célra
PDF suborZápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce Veľké Úľany zo dňa 19.3.2020
PDF suborZápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce V.Ú. zo dňa 16.3.2020
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
PDF suborZápisnica zo zasadnutia Krízového štábu vo Veľkých Úľanoch dňa 9. marca 2020
PDF suborUsmernenia k šíreniu koronavírusu -Výzva , A koronavírus terjedésével kapcsolatban kiadott rendelet -Felhívás
PDF suborMapa prímestských autobusových liniek
PDF suborUpozornenie-Figyelmeztetés
PDF suborInformačný leták 2
PDF suborInformačný leták 1
PDF suborPredaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
PDF suborUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZber triedeného odpadu 2020 - A szelektált hulladék gyűjtése 2020
PDF suborZmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019 do 12.12.2020
PDF suborBezpečne na cestách - vráťme sa domov bezpečne
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborZabezpečenie ročnej revízie komínov a odborný servis plynových kotlov - Oznámenie
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom - Oznámenie
PDF subor" Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období" -Upozornenie
PDF suborČiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019
PDF suborUpozornenie: Orez a výrub drevín
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -odvolanie
PDF suborNové povinnosti majiteľov psov -A kutyatulajdonosok új kötelességei
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 26.1.2021  Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta hľadá ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce