Oznamy

PDF suborCestovný poriadok platný od 19.4.2021 do 11.12.2021
PDF suborZmeny cestovných poriadkov od 19.04.2021
PDF suborPrerušenie distribúcie elektriny dňa 27.04.2021 od. 8.45 hod. do 13.00 hod.
PDF suborRegistrácia, Odpadové hospodárstvo 2021 -Regisztráció, Hulladékgazdálkodás 2021
PDF suborSODB 2021 - Oznámenie, Népszámlálás 2021 - Értesítés
PDF suborSODB 2021 - Informácia
PDF suborNebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období - oznámenie
PDF suborSčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021
PDF suborOznam ZVS, a.s. - A Nyugatszlovákiai Vízművek közleménye
PDF suborOznam Slovak Lines
PDF suborOznámenie -Értesítés
PDF suborKontakty pracovísk obecného úradu - Elérhetőségek
PDF suborOznam správcu daní a poplatkov! - Az adó és illetékkezelői felhívás!
PDF suborPokyny k vyplneniu tlačiva - Útmutató a nyomtatvány kitöltéséhez
PDF suborRegistrácia, Odpadové hospodárstvo 2021 -Regisztráció, Hulladékgazdálkodás 2021
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborPredĺženie prázdninového režimu na prímestských spojoch Slovak Lines
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborPoďakovanie -Köszönet
PDF suborUpozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných
PDF suborŽiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
PDF suborRegistrácia chovu
PDF suborRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZmena stránkových hodín na OcÚ - Ügyfélfogadási órák változása a Községi hivatalban
PDF suborZberný dvor - Lenčehel - otváracie hodiny
PDF suborObec Veľké Úľany ponúka na prenájom nebytové priestory v k.ú. Obce Veľké Úľany
PDF suborInformácia o prijatých sponzorských darov na zmiernenie negatívnych dopadov - COVID -19
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice ČR
PDF suborVigyázzunk idős szeretteinkre!
PDF suborOznam pre seniorov - Tájékoztató a község időskorú polgárai számára
PDF suborZriadenie bankového účtu na dobrovoľné finančné príspevky-Bankszámlanyitás adományozási célra
PDF suborZápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce Veľké Úľany zo dňa 19.3.2020
PDF suborZápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce V.Ú. zo dňa 16.3.2020
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
PDF suborZápisnica zo zasadnutia Krízového štábu vo Veľkých Úľanoch dňa 9. marca 2020
PDF suborMapa prímestských autobusových liniek
PDF suborPredaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
PDF suborUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZber triedeného odpadu 2020 - A szelektált hulladék gyűjtése 2020
PDF suborBezpečne na cestách - vráťme sa domov bezpečne
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborZabezpečenie ročnej revízie komínov a odborný servis plynových kotlov - Oznámenie
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborUpozornenie: Orez a výrub drevín
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -odvolanie
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce