Oznamy

PDF suborSčítanie obyvateľov2021 - Posledný týždeň asistovaného sčítania obyvateľov
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Oznámenie
PDF suborPrerušenie distribúcie elektriny dňa 22.6.2021 od. 8.00 hod. do 11.00 hod.
PDF suborAsistované sčítanie obyvateľov - Népszámlálás asszisztens segítségével
PDF suborNázov projektu: Komunitné centrum
PDF suborCestovný poriadok platný od 19.4.2021 do 11.12.2021
PDF suborZmeny cestovných poriadkov od 19.04.2021
PDF suborRegistrácia, Odpadové hospodárstvo 2021 -Regisztráció, Hulladékgazdálkodás 2021
PDF suborSODB 2021 - Oznámenie, Népszámlálás 2021 - Értesítés
PDF suborSODB 2021 - Informácia
PDF suborNebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období - oznámenie
PDF suborSčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021
PDF suborOznam ZVS, a.s. - A Nyugatszlovákiai Vízművek közleménye
PDF suborOznam Slovak Lines
PDF suborKontakty pracovísk obecného úradu - Elérhetőségek
PDF suborOznam správcu daní a poplatkov! - Az adó és illetékkezelői felhívás!
PDF suborPokyny k vyplneniu tlačiva - Útmutató a nyomtatvány kitöltéséhez
PDF suborRegistrácia, Odpadové hospodárstvo 2021 -Regisztráció, Hulladékgazdálkodás 2021
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborPredĺženie prázdninového režimu na prímestských spojoch Slovak Lines
PDF suborOznámenie o obnovnej ťažbe dreva - LESY SR, š.p.
PDF suborPoďakovanie -Köszönet
PDF suborUpozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných
PDF suborŽiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
PDF suborRegistrácia chovu
PDF suborRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZmena stránkových hodín na OcÚ - Ügyfélfogadási órák változása a Községi hivatalban
PDF suborZberný dvor - Lenčehel - otváracie hodiny
PDF suborObec Veľké Úľany ponúka na prenájom nebytové priestory v k.ú. Obce Veľké Úľany
PDF suborInformácia o prijatých sponzorských darov na zmiernenie negatívnych dopadov - COVID -19
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice ČR
PDF suborVigyázzunk idős szeretteinkre!
PDF suborOznam pre seniorov - Tájékoztató a község időskorú polgárai számára
PDF suborZriadenie bankového účtu na dobrovoľné finančné príspevky-Bankszámlanyitás adományozási célra
PDF suborZápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce Veľké Úľany zo dňa 19.3.2020
PDF suborZápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce V.Ú. zo dňa 16.3.2020
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
PDF suborZápisnica zo zasadnutia Krízového štábu vo Veľkých Úľanoch dňa 9. marca 2020
PDF suborMapa prímestských autobusových liniek
PDF suborPredaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
PDF suborUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZber triedeného odpadu 2020 - A szelektált hulladék gyűjtése 2020
PDF suborBezpečne na cestách - vráťme sa domov bezpečne
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborZabezpečenie ročnej revízie komínov a odborný servis plynových kotlov - Oznámenie
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborUpozornenie: Orez a výrub drevín
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -odvolanie
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce