Oznamy

PDF suborPrerušenie distribúcie elektriny dňa 07.08.2020 od. 8.00 hod. do 15.00 hod.
PDF suborInformácia o prijatých sponzorských darov na zmiernenie negatívnych dopadov - COVID -19
PDF suborZabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb po I. vlne pandémie COVID-19
PDF suborUsmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
PDF suborOznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu
PDF suborUsmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 5.6.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice ČR
PDF suborUsmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 01.06.2020
PDF suborSTRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky, školy - zmena
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rúška zmena
PDF suborPodmienky otvorenia MŠ, ZŠ, ŠJ v školskom roku 2019/2020
PDF suborTlačivo o prekročení štátnej hranice
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 26.5.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 25.5.2020
PDF suborUsmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení
PDF suborUsmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
PDF suborTlačivo o prekročení štátnej hranice
PDF suborVycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
PDF suborÚVZ SR: Všetky prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.5.2020 - hromadné podujatia
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.5.2020- prevádzky 3 fáza
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.5.2020 - rúška
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.05.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 13.5.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 11.5.2020
PDF suborUsmernenie k detským ihriskám v exteriéri
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 06.05.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 29.4.2020
PDF suborCestovný poriadok platný od 10. mája 2020 do 12. decembra 2020, Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.
PDF suborUsmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom - Oznámenie
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.4.2020
PDF suborPostupy ukončenia domácej izolácie a hospitalizácie u osôb s potvrdeným ochorením COVID-19
PDF suborPoučenie osôb s podozrením z ochorenia COVID-19
PDF suborUsmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 20.04.2020
PDF suborOpatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zo dňa 20.4.2020
PDF suborZmena otváracích hodín predajne COOP Jednota v obci Veľké Úľany
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok
PDF suborSpoje premávajúce naviac v pracovných dňoch počas sobotného režimu
PDF suborVigyázzunk idős szeretteinkre!
PDF suborA Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése a közegészségügyi vészhelyzet idejére
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia
PDF suborOdporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID - 19 pri predaji potravín
PDF suborUsmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena režimových opatrení
PDF suborUznesenie vlády SR č. 169 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
PDF suborOznam pre seniorov - Tájékoztató a község időskorú polgárai számára
PDF suborMetodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v domácom/sociálnom prostredí pacientov
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pozastavenie poskytovania sociálnych služieb
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz hromadných podujatí
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúško
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz prevádzok v nedeľu
PDF suborZriadenie bankového účtu na dobrovoľné finančné príspevky-Bankszámlanyitás adományozási célra
PDF suborDočasné úradné hodiny na Obecnom úrade- Ideiglenes ügyfélfogadás a községi hivatalban
PDF suborZápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce Veľké Úľany zo dňa 19.3.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa: 16.3.2020
PDF suborZápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia rozšíreného Krízového štábu Obce V.Ú. zo dňa 16.3.2020
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborZmena úradných hodín pre klientov ÚPSVaR Galanta s účinnosťou od 16.3.2020
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborOznam o zatvorení miestneho trhoviska - Értesítés a helyi piactér bezárásáról
PDF suborOznam ÚPSVaR - A MSZCsK Értesítése
PDF suborOpatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
PDF suborVerejná vyhláška o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
PDF suborZápisnica zo zasadnutia Krízového štábu vo Veľkých Úľanoch dňa 9. marca 2020
PDF suborUsmernenia k šíreniu koronavírusu -Výzva , A koronavírus terjedésével kapcsolatban kiadott rendelet -Felhívás
PDF suborOdporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
PDF suborMapa prímestských autobusových liniek
PDF suborUpozornenie-Figyelmeztetés
PDF suborInformačný leták 2
PDF suborInformačný leták 1
PDF suborRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborPredaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
PDF suborPostup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
PDF suborZber triedeného odpadu 2020 - A szelektált hulladék gyűjtése 2020
PDF suborZmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019 do 12.12.2020
PDF suborOznam ZsVS, a.s
PDF suborBezpečne na cestách - vráťme sa domov bezpečne
PDF suborVýzva Západoslovenskej distribučnej a.s.
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborZabezpečenie ročnej revízie komínov a odborný servis plynových kotlov - Oznámenie
PDF suborSTRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU od 1. októbra 2019
PDF suborOznam MUDr. Anny Pomothyovej - MUDr. Anna Pomothyová közleménye
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie
PDF suborOznámenie Finančnej správy: eKasa
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom - Oznámenie
PDF subor" Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období" -Upozornenie
PDF suborČiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019
PDF suborUpozornenie: Orez a výrub drevín
PDF suborUpozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných
PDF suborPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - Oznámenie
PDF suborČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -odvolanie
PDF suborNové povinnosti majiteľov psov -A kutyatulajdonosok új kötelességei
PDF suborInformácia o separovanom zbere umelej hmoty-Mit kell tudni a műanyagok szelektív gyűjtéséről
PDF suborZberný dvor - Lenčehel: Otváracie hodiny - letný čas
PDF suborZa rok 2016 bola obec V. Ú. vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja
PDF suborRevízia komínov a kotlov
PDF suborZberný dvor - Lenčehel : Otváracie hodiny - zimný čas

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce