Ostatné dokumenty

Zobrazujem 1-20 z 486« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
Dátum
dokumentu
TypNázovPopisDokument
2023-12-072023-12-07Úradná tabuľaPozvánka na 10. plánované-verejné zasadnutie OZ vo V.Ú.Pozvánka na 10. plánované - verejné zasadnutie OZ vo V.Ú.PDF (0.52 MB)
2023-12-072023-12-07Úradná tabuľaOznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláškaOznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláškaPDF (2.04 MB)
2023-11-292023-11-29Úradná tabuľaOznámenie o strategickom dokumentePlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027PDF (1.85 MB)
2023-11-282023-11-28Úradná tabuľaNávrh VZN obce V.Ú. č. 7/2023 Návrh VZN obce V.Ú. č. 7/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.57 MB)
2023-11-282023-11-28Úradná tabuľaNávrh rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2024-2026Návrh rozpočtu obce Veľké Úľany na rok 2024-2026PDF (1.55 MB)
2023-11-272023-11-27Zásady hospodáreniaZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Úľany a s majetkom štátu, ktorý obec užívaZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Úľany a s majetkom štátu, ktorý obec užívaPDF (12.9 MB)
2023-11-272023-11-27Úradná tabuľaNávrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany I. polrok 2024Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Úľany I. polrok 2024PDF (0.25 MB)
2023-11-272023-11-27Úradná tabuľaNávrh VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 6/2023Návrh VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 6/2023PDF (0.26 MB)
2023-11-272023-11-27Úradná tabuľaNávrh VZN obce Veľké Úľany č.8/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obceNávrh VZN obce Veľké Úľany č.8/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obcePDF (0.3 MB)
2023-11-242023-11-24Úradná tabuľaZámer odpredaja majetku obceZámer odpredaja majetku obcePDF (0.45 MB)
2023-11-242023-11-24Úradná tabuľaZámer prenájmu pozemkuZámer prenájmu pozemkuPDF (0.74 MB)
2023-11-242023-11-24Úradná tabuľa VZN č. 5/2023 VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obcePDF (0.37 MB)
2023-11-242023-11-24Úradná tabuľaStavebné povolenieStavebné povolenie " Novostavba 24 rodinných domov - SO 03 Distribučné NN rozvody" PDF (2.86 MB)
2023-11-232023-11-23Úradná tabuľaZverejnenie zámeru predaja majetkuZverejnenie zámeru predaja majetkuPDF (0.33 MB)
2023-11-232023-11-23Úradná tabuľaPodmienky obchodnej verejnej súťažePodmienky obchodnej verejnej súťažePDF (2.63 MB)
2023-11-082023-11-08Všeobecne záväzné nariadenieVZN č. 4/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 4/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké ÚľanyPDF (1.72 MB)
2023-11-022023-11-02Zásady podávania oznámeníZásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnostiPDF (0.35 MB)
2023-11-022023-11-02Zásady podávania oznámeníZásady podávania, preverovania a evidovania oznámeníZásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnostiPDF (3.26 MB)
2023-11-022023-11-02Zásady podávania oznámeníZápisnica o prijatí oznámeniaZápisnica o prijatí oznámeniaPDF (0.31 MB)
2023-10-192023-10-19UznesenieUznesenie z neplánovaného – verejného zasadnutia OZ vo V.Ú. konaného dňa 3. októbra 2023Uznesenie z neplánovaného – verejného zasadnutia OZ vo V.Ú. konaného dňa 3. októbra 2023PDF (0.12 MB)
Zobrazujem 1-20 z 486« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce