Archívum ÁÉR

Zobrazujem 1-20 z 43« predošlá  1 | 2 | 3  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
Dátum
dokumentu
TypCímPopisDokument
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN č. 4/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyVZN č. 4/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Veľké ÚľanyPDF (0.34 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN Obce Veľké Úľany č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevkVZN Obce Veľké Úľany č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké ÚľanyPDF (0.25 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 5/2021VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 5/2021PDF (0.27 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklVZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké ÚľanyPDF (3.18 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvojVZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvojPDF (1.17 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č.5/2020VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č.5/2020PDF (4.5 MB)
2023-01-042023-01-04Archív VZNVZN obce Veľké Úľany č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na VZN obce Veľké Úľany č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.36 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 3/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovVZN obce V.Ú. č. 3/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce V.Ú.PDF (0.67 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2017VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2017PDF (0.09 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNDodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. službyDodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v obci V.Ú.PDF (0.05 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č.8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klVZN č.8/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec V.Ú.PDF (0.04 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce V.Ú.PDF (0.27 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 4/2015VZN o miestnych daniach obce Veľké Úľany č. 4/2015PDF (0.16 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadVZN obce V.Ú. č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadPDF (0.05 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvojVZN obce V.Ú. č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvojPDF (0.99 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 3/2017 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informáciVZN č. 3/2017 o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajovPDF (0.25 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2016VZN o miestnych daniach obce V.Ú. č. 6/2016PDF (0.15 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci V.VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci V.Ú.PDF (0.22 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 2/2015 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké ÚľanyVZN obce V.Ú. č. 2/2015 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké ÚľanyPDF (0.13 MB)
2022-11-222022-11-22Archív VZNVZN obce V.Ú. č. 5/2015 o miestnom poplatku za komun. odpad a poplatku za drobný stavebný odpadVZN obce V.Ú. č. 5/2015 o miestnom poplatku za komun. odpad a poplatku za drobný stavebný odpadPDF (0.1 MB)
Zobrazujem 1-20 z 43« predošlá  1 | 2 | 3  ďalšia »
Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
  • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
  • 15.7.2024  Értesítjük a lakosságot, hogy tegnap ...
  • 15.7.2024  Nagyfödémes Község tájékoztatja az ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele