Projekt "Fragments of nature"

Názov projektu: Use of the fragments of nature in the former industrial-used areas and in the rural areas
Akronym projektu: Fragments of nature
Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/227
Termín realizácie: 01.12.2017 - 30.11.2018
Celkový rozpočet projektu: 406 783,52 EUR
Príspevok z fondu EFRR: 345 765,98 EUR

Projekt bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Odkaz na webstránku programu: www.skhu.eu
Odkaz na webstránku projektu: www.fragmentsofnature.euCiele projektu

Hlavný cieľ projektu:
Zmena postavenia a funkcie prírodného dedičstva v rámci území obcí Veľké Úľany a Jánossomorja, ktorá vznikne spojením fragmentov prírody v urbárnych územiach a športovo-spoločenskej funkcie.

Špecifické ciele projektu:
 1. Posilnenie funkcie prírodných území vo Veľkých Úľanoch a Jánossomorji, ktoré vznikli priamo v miestach bývalej priemyselnej výroby v aspekte udržania prírody v urbárnych územiach.
 2. Doplnenie funkcie prírodných území o športovú a spoločenskú časť čo prispeje k väčšiemu a lepšiemu využitiu prírodného prostredia.
 3. Ochrana prírodného dedičstva zapájaním detí do zvyšovania povedomia o prírode okolo nás a potrebe ju chrániť.
 4. Spoločenské aktivity v nových prírodných areáloch poukazujúco na spojenie pobytu v prírode so športom.
 5. Vytvorenie novej ponuky voľnočasových aktivít pre domácich a cezpoľných návštevníkov oboch samospráv.
 6. Spoločná propagácia prírody ležiacej v srdci vidieckych osídlení.

Výsledky projektu
Projekt vytvoril nový model na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva dvoch územných jednotiek, ktorý je spojený so športom, turizmom, propagáciou a ochranou prírodného dedičstva. Tento model je podstatným a najdôležitejším výstupom projektu. Tento výstup podporuje doterajšie partnerstvo samospráv. Zároveň projekt pomohol vzniknúť partnerstvu medzi základnými školami, nakoľko deti tvorili podstatnú časť cieľovej skupiny a tvorili aj obsah niektorých aktivít.
Z hľadiska priamych výstupov projektu môžeme hovoriť o zrevitalizovaných dvoch prírodných areáloch. Prvým je areál lesoparku s jazdeckým areálom, ktorý sa nachádza vo Veľkých Úľanoch. Druhým je park na ulici sv. Štefana v meste Jánossomorja. V týchto parkoch došlo ku komplexnej revitalizácii a doplnenia prírodnej funkcie o športovú a spoločenskú. Ďalším výstupom bola realizácia spoločenských aktivít pre deti - škola v prírode na slovenskej strane a prírodno-športová olympiáda na maďarskej strane. Tieto aktivity sprostredkovali deťom vzťah k prírode, vďaka čomu sa deti prinavrátili ku koreňom. Ďalším výstupom je zvýšená podpora ochrany prírody. V rámci aktivít bol vytvorený manuál ako sa správať v prírode, bol vydaný herbár a zorganizovala sa súťaž o strom nášho života. Ďalším výstupom je zorganizovanie športového podujatia - jazdeckých pretekov, ktoré pritiahli účastníkov k športu a k vykonávaniu športu v prírode.
Výsledky projektu sú zaznamenané v raste spoločného povedomia obyvateľov obcí k prírode. Zároveň vznikli vďaka projektu nové priestory pre turizmus.

Aktivity projektu
 1. Projektový manažment
 2. Komunikácia
 3. Revitalizácia lesoparku a jazdeckého areálu vo Veľkých Úľanoch
 4. Revitalizácia Svätoštefanského parku v meste Jánossomorja
 5. Škola v prírode - Tábor nezbedníkov
 6. Prírodno-športová olympiáda
 7. Súťaž Strom nášho života
 8. Herbár
 9. Mapovanie a označovanie stromov
 10. Manuál správania sa v prírode
 11. Jazdecké pretekyDôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

 • 14.6.2024  Vladimír Križan oznamuje obyvateľom ...
 • 14.6.2024  Futbalový klub Veľké Úľany pozýva ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce