Vizualizácie kúpaliska vo Veľkých Úľanoch

Obyvatelia obce Veľké Úľany sa môžu vyjadriť k návrhu projektu "Rekonštrukcia kúpaliska" do 10. marca 2019.

Podanie návrhu:
klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty
e-mailom: obecnyurad@velkeulany.sk
alebo osobne na Obecnom úrade vo Veľkých Úľanoch

Fotogaléria


V súlade s celkovou a zásadnou rekonštrukciu kúpaliska Modrá perla vo Veľkých Úľanoch nájomca kúpaliska oslovil projektanta s možnosťou spolupráce a vytvorenia koncepcie vstupu do areálu a ďalších častí areálu. Aktuálny stav analyzovali a na základe toho navrhli úpravu predpolia (parkovanie s výsadbou zelene v rámci časti) a optické otvorenie kúpaliska z miestnej prístupovej komunikácie. Vplyvom starších prístavieb k budove kúpaliska pôsobí aktuálny vstup stiesnene a nedôstojne k verejnej funkcii. Návrh projektanta počíta s čiastočným zachovaním a rekonštrukciou šatní a vytvorením nového vstupu do areálu v strede osi priestoru s nadväznosťou na peší ťah z obce. Stojany na bicykle sa navrhujú znásobiť a premiestniť do areálu kúpaliska z hľadiska bezpečnosti.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 22.3.2019  Ladislav Sándor oznamuje obyvateľom, že ...
  • 22.3.2019  Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že ...
  • 22.3.2019  Oznamujeme obyvateľom, že na miestnom ...
  • 22.3.2019  Vážení obyvatelia! Dňa 30.3. 2019 v ...
  • 20.3.2019  Základná škola vo Veľkých Úľanoch ...
archív hlásení

Vizualizácie kúpaliska vo V.Ú.

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce