Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľanywww.partnerskadohoda.gov.sk

Údaje o projekte:

Prijímateľ: Obec Veľké Úľany
Názov projektu: Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany
Kód projektu: 302021H615
Celkové oprávnené výdavky: 529 734,64 EUR
Nenávratný finančný príspevok 95%: 503 247,91 EUR
Vlastné zdroje 5%: 26 486,73 EUR

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Integrovaného operačného programu.

Ciele projektu:

Zvýšenie kapacity existujúcej materskej školy o nových 72 miest (tri nové triedy, každá s kapacitou 24 miest) prístavbou a prestavbou existujúcej budovy MŠ.

Aktivity projektu:

  1. Prístavba k existujúcemu objektu MŠ
  2. Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ

Plánované výsledky projektu:

Realizáciou projektu vznikne prístavba k existujúcemu objektu MŠ. K pôvodným pavilónom bude pripojená prístavba s 3-mi triedami, ktoré prepojené medzi sebou spojovacou chodbou a tá sa bude napájať na existujúcu spojovaciu chodbu pôvodného objektu. Vchody pre nové triedy budú zabezpečené samostatne. Pri prístavbe a prestavbe sa počíta aj s riešením prestavby hospodárskeho pavilónu, kde sa rieši nová výdajňa jedál a nová jedáleň pre deti. Jedná sa o stavebné úpravy existujúcich priestorov a montáž potrebných zariadení podľa platných hygienických predpisov. Po dokončení všetkých stavebných častí sa osadí novo-obstarané materiálno-technické vybavenie, ktoré vhodne dopĺňa sfunkčnenie nových tried, ako aj školskej jedálne a výdajne (napr. obstaranie detských a učiteľských stoličiek, stolov, detských lehátok, nábytkovej zostavy, šatníkových skríň, učebných pomôcok, atď.).

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • 14.6.2024  Vladimír Križan oznamuje obyvateľom ...
  • 14.6.2024  Futbalový klub Veľké Úľany pozýva ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce