Szerződések

Zobrazujem 61-80 z 586« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Dátum
zverejnenia
a) Názov zmluvyb) Číslo zmluvyc)
Partner
d) Hodnotae) Dátum
uzavretia
Dokument
2018-09-25Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP "Riešenie biol. rozložiteľných komunálnych odpadov v obci V.ÚOPKZP-PO1-SC111-2017-23/121Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zast. Slovenská agentúra ŽP, IČO: 00626031173085.00 €2018-09-24PDF (2.55 MB)
2018-09-20Dodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádz. nákl. chrán. dielneDodatok č. 1 k dohode č. 18/05/060/102ÚPSVaR, Staničná 5, 924 01 Galanta, Mgr. Andrea Brunnerová, IČO: 307945360.00 €2018-08-15PDF (0.19 MB)
2018-09-17Kúpna zmluvaObec Jánovce v zast. Ľudovít Dubaň, starosta obce, Obecný úrad č. 24, 925 22 Jánovce540.25 €2018-09-17PDF (0.29 MB)
2018-09-10Zmluva o združenej dodávke elektriny9409041188ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1, IČO: 366772810.00 €2018-09-03PDF (0.93 MB)
2018-09-10Zmluva č. 128055 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie128055 08U02Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491114000.00 €2018-09-04PDF (1.3 MB)
2018-09-05Zmluva o dielo na zhotovenie stavby " Zníženie energetickej náročnosti KD v obci V.Ú."KOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907168396.98 €2018-09-04PDF (2.95 MB)
2018-09-04Nájomná zmluvaMajdová Bzdilová Eva, Majda Roman, Sládkovičovská 1550/52, 925 22 Veľké Úľany185.00 €2018-09-03PDF (0.45 MB)
2018-08-31Nájomná zmluvaEtela Bugyiová, Cintorínska 569, Veľké Úľany117.00 €2018-08-31PDF (0.56 MB)
2018-08-31Nájomná zmluvaDarina Mártonová, Sládkovičovská 1516/50, 925 22 Veľké Úľany166.00 €2018-08-31PDF (0.47 MB)
2018-08-28Zmluva č. 130718021 o záštite a finančnej spoluúčastič. 130718021Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 378369013500.00 €2018-08-28PDF (0.23 MB)
2018-08-07Zmluva o dielo č. 01082018/101082018/1Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, IČO: 3650788144268.00 €2018-08-07PDF (0.7 MB)
2018-08-06Zmluva o dielo na zhotovenie stavbyKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 47117907159815.93 €2018-08-06PDF (1.5 MB)
2018-08-03Kúpna zmluvaJán Kovács, Mária Kovácsová, Kaplnská č. 1212/25, 925 22 Veľké Úľany 595.00 €2018-06-05PDF (0.98 MB)
2018-08-01Zmluva o dielo č. 1/2018 "Projektová webstránka"Zmluva o dielo č. 1/2018Kardos Rudolf Spectra, Kráľovičove Kračany 116 , IČO: 476855311780.00 €2018-08-01PDF (0.43 MB)
2018-07-30Nájomná zmluvaJozef Bobáľ, Leninová 11/106, 925 22 Veľké Úľany157.00 €2018-07-29PDF (0.29 MB)
2018-07-25 Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla1040249704Komunálna poisťovňa, VIG, Štefánikova 17 81105 Bratislava, IČO: 31595545156.00 €2018-07-23PDF (0.5 MB)
2018-07-13Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SRč. PHZ-OPK1-2018-000518-003Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, IČO: 0015186630000.00 €2018-07-13PDF (1.35 MB)
2018-07-09Zmluva o dieloKOW s.r.o., Námestie Slobody 580/7, Veľké Úľany 925 22, IČO: 4711790767401.01 €2018-07-09PDF (1.57 MB)
2018-07-02Nájomná zmluvaZuzana Boldišová, Jazerná 646/34, Veľké Úľany177.00 €2018-07-02PDF (0.3 MB)
2018-07-02Nájomná zmluvaTímea Pudmerická, Krajná 939/19, Veľké Úľany157.00 €2018-07-02PDF (0.31 MB)
Zobrazujem 61-80 z 586« predošlá  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ďalšia »
Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 25.4.2019  Értesítjük a lakosokat, hogy 2019 ...
  • 25.4.2019  Az Aranyeső nyugdíjasklub vezetősége ...
archív

Vizualizácie kúpaliska vo V.Ú.

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele