Projekty

Prehľad projektov 2017-2023

# Poskytovateľ Účel Výška dotácie € Vlastné zdroje € Celkom € Stav realizácie
1 MŽP SR dotácia z environmentálneho fondu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s VJM 120 000,00 € 39 815,93 € 159 815,93 € ukončený
2 MŽP SR dotácia z environmentálneho fondu Využitie komunálnej techniky 113 715,00 € 5 985,00 € 119 700,00 € ukončený
3 Nadácia SPP Bratislava Revitalizácia jazdeckého areálu 1 000,00 € - 1 000,00 € ukončený
4 Interreg Využitie fragmentov prírody 146 756,00 € 15 000,00 € 161 756,00 € ukončený
5 TTSK 45. ročník jazdeckých pretekov 3 500,00 € - 3 500,00 € ukončený
6 MF SR Stavebné úpravy - výmena okien na 3. poschodí Domu služieb 13 500,00 € 4 000,00 € 17 500,00 € ukončený
7 MP a RV SR Cyklotrasa I. etapa 722 246,72 € 38 012,99 € 760 259,71 € ukončený
8 MIRRI Cyklotrasa II. etapa 549 645,64 € 28 928,72 € 578 574,36 € prebieha VO
9 MV SR Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 30 000,00 € 6 945,60 € 36 945,60 € ukončený
10 MV SR Prístavba hasičskej zbrojnice 30 000,00 € 28 677,40 € 58 677,40 € ukončený
11 MV SR - ludské zdroje Komunitné centrum 148 719,53 € 7 827,34 € 156 546,87 € ukončený
12 SIEA Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu 162 798,50 € 8 568,34 € 171 366,84 € ukončený
13 MŽP SR Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany 164 430,75 € 8 654,25 € 173 085,00 € ukončený
14 MIRRI IROP Prístavba a prestavba MŠ 503 247,91 € 26 486,73 € 529 734,64 € ukončený
15 MŽP SR Zberný dvor Veľké Úľany - stavba zrušený
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary
16 Environmentálny fond Stavebné úpravy odvod. rigolov 171 981,00 € 9 052,00 € 181 033,16 € ukončený
17 Úrad vlády SR Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 5 000,00 € 4 595,57 € 9 596,00 € ukončený
18 Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko prípravná fáza
19 Úrad vlády SR Výmena okien na telocvični ukončený
20 MF SR Rekonštrukcia obecného rozhlasu prípravná fáza
21 Úrad vlády SR Rozšírenie kamerového systému VI. etapa 10 000,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € ukončený
22 INEA CEF wifi4eu 15 000,00 € - 15 000,00 € ukončený
23 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia ZŠ Veľké Úľany 160 469,57 € 18 866,84 € 179 336,41 € ukončený
24 Interreg Návraty - kultúrne dedičstvo minorít 22 022,39 € - 22 022,39 € ukončený
25 Nadácia Pontis - Bekaert pomáha Bezpečná cyklotrasa 2 880,00 € 720,00 € 3 600,00 € ukončený
26 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- Operačný program Ľudské zdroje Podpora opatrovateľskej služby II. Obec Veľké Úľany 48 960,00 € - 48 960,00 € prebieha
27 Ministerstvo životného prostredia Vodozádržné opatrenia v obci Veľké Úľany 148 032,26 € 7 791,17 € 155 823,43 € ukončený
28 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Pomoc blížnemu 12 065,70 € 6 434,30 € 18 500,00 € ukončený
29 CKF TTSK Úprava rigolov v obci Veľké Úľany II. Etapa 3 000,00 € 984,00 € 3 984,00 € ukončený
30 Pôdohospodárska platobná agentúra PPA Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany 28 959,60 € 17 554,80 € 46 514,40 € ukončený
31 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR WIFI pre Teba II 14 250,00 € 750,00 € 15 000,00 € ukončené VO
32 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Veľké Úľany 253 098,62 € 13 320,98 € 266 419,60 € Schválená ŽoNFP
33 Ministerstvo kultúry Slovenskej republika Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany v súvislosti s pandémiou COVID-19 161 911,12 € 8 521,64 € 170 432,76 € Zmluva uzavretá
34 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Enviro centrum "ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné úpravy obecnej budovy č. 27 441 192,72 € 23 220,67 € 464 413,39 € Schválená ŽoNFP
35 Slovenská Agentúra životného prostredia Zelené Slovensko 13 701,50 € 721,13 € 14 422,63 € ukončený
36 Ministerstvo kultúry Slovenskej republika "Zachráňme našu Kalváriu" stavebné úpravy a umelecko remeselná údržba Kalvárie vo Veľkých Úľanoch 263 543,00 € 13 871,00 € 277 414,00 € podaná ŽoNFP

Projektek

Sikeres projektek:


Fragments of natureInfo...
Bátraknak kedvez a szerencse - Audaces fortuna adiuvatInfo...
Kocka el van vetve - Alea iacta estInfo...
A kültéri kamerarendszer szélesítéseInfo...
Felfedezzük a természetetInfo...
Felfedezzük a természetet - a projekt leírásaInfo...
A község központjának felújításaInfo...
Községi bérházakInfo...
A stadion épületének felújításaInfo...
36. Nemzetközi Díjugrató VersenyInfo...
Az Óvoda felújításaInfo...
Az Alapiskola felújításaInfo...
Guldan Ľuboš memoriálInfo...
IskolabuszInfo...
Számítógép, a mi segítőtársunkInfo...
TermészetgyógyászokInfo...
Jó Pásztor és Nepomuki Szent JánosInfo...
Nagyfödémesi Láthatár, faluújságInfo...
A mozgás öröme az otthonhoz közelInfo...
Partnerséggel az EÚ-banInfo...
Sikeres projektek 2013-2015Info...

Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • Nincs jelentés az elmúlt 3 napban.
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele